De filters worden toegepast...

Certificering & Lidmaatschap


Certificaat NEN-EN-ISO 9001:2008

Deze door Goudsmit behaalde internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie:

  1. moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en
  2. zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem, alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Certificaat Systems NL/FR/EN/DE (pdf)

Certificaat supplies (pdf)

NEN EN ISO 9001

Certificaat ISO/TS 16949:2009

Het door Goudsmit Magnetic Supplies behaalde ISO/TS 16949 automotive kwaliteitscertificaat, tezamen met geavanceerde meetapparatuur, zorgt ervoor dat magneten op alle fronten voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen. Samen met ISO 9001: 2000 stelt ISO/TS 16949:2002 de kwaliteitseisen voor ontwerp, ontwikkeling, productie, installatie en serviceverlening van automotive-gerelateerde producten. Als extra zijn er klantgerelateerde eisen die door individueel ingeschreven motorvoertuigfabrikanten vastgesteld kunnen worden. ISO/TS 16949:2002 is ontwikkeld door de International Automotive Task Force (IATF), in samenwerking met de International Organization for Standardization (ISO). De IATF bestaat uit een internationale groep van grote motorvoertuigfabrikanten. Het certificaat wordt voor drie jaar toegekend.

Certificaat (pdf)

ISO/TS 16949 certificaat

Certificaat ATEX

ATEX magneten voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen. De ATEX richtlijn (ATEX: ATmospheres EXplosibles) is een geharmoniseerde Europese wetgeving ter voorkoming van gas- en stofexplosies. Een extern gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (ATEX Production Quality Assurance Notification) is een vereiste voor fabrikanten van ATEX apparatuur. Goudsmit heeft als één van de weinigen in de magneetindustrie deze certificering in huis.

Lees meer over ATEX

ATEX certificaat

Certificaat VDA6.3

Goudsmit beschikt over medewerkers die gecertificeerd zijn voor het uitvoeren van interne proces-audits volgens VDA6.3: een norm, ontwikkeld door de Duitse auto-industrie.

VDA6.3 Certificaat M. Driesen (pdf)

VDA6.3 Certificaat I. Loenders (pdf)

Lees meer over VDA6.3

VDA logo

Lidmaatschap EHEDG - Hygiënisch ontwerpen

Goudsmit Magnetic Systems is de eerste magneetleverancier, die lid is van EHEDG. De European Hygienic Engineering & Design Group is een consortium van fabrikanten van apparatuur, voedselindustrie, onderzoeksinstituten en de volksgezondheid-autoriteiten en werd in 1989 opgericht met het belangrijkste doel om de hygiëne te bevorderen tijdens de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen en chemicaliën.

Lees meer over EHEDG

EHEDG certificaat

Lidmaatschap Brainport industries

Sinds 4 juni 2015 is Goudsmit Magnetic Supplies toegetreden tot Brainport Industries: een uniek high tech ecosysteem in Nederland met high tech toeleveranciers. Doel is de toeleveranciers in deze High Tech ketens ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten.

Lees meer over Brainport

brainport industries

Lidmaatschap VDMA - Verband Deutscher Maschinen- & Anlagenbau

Sinds 2016 is de Goudsmit Magnetics Group lid van de VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau). Het VDMA vertegenwoordigt zo’n 3200 vooraanstaande middelgrote ondernemingen, werkzaam in de kapitaalgoederenindustrie en is hiermee het grootste industrieverband van Europa. Het vertegenwoordigt de gemeenschappelijke economische, technische en wetenschappelijke belangen in de machinebouw, ten aanzien van overheden en het bedrijfsleven. De leden kunnen informatie, advies en hulp krijgen, in het kader van belangenbehartiging.

Het lidmaatschap van de VDMA beslaat de gehele procesketen - alles op het gebied van machine- en systeembouw, inclusief de bijbehorende gereedschappen en onderdelen. Maar ook proces- engineering, productie-, aandrijf- en automatiseringstechniek, kantoor- en informatietechnologie, software en productgerelateerde diensten. Het genootschap is een afspiegeling van klant-leverancier-relaties over de gehele waardeketen en bevordert de industriële en grensoverschrijdende samenwerking.

De VDMA is verdeeld in 38 brancheverenigingen met centrale afdelingen in Berlijn en Brussel. Daarnaast zijn er kantoren in Brazilië, China, India, Iran, Japan en Rusland. Daarnaast zijn er internationale commissies en forums, 6 nationale verenigingen en meerdere dienstverlenende organisaties.

www.vdma.org

VDMA Lid