Probíhá filtrování...

Magnety na přepravu plechovek

Společnost Goudsmit prodává různé samostatné součásti, pomocí kterých si můžete sestrojit váš vlastní systém magnetického dopravníku. Tyto magnety na přepravu plechovek se používají k přepravě feromagnetických plášťů, prázdných nebo plných plechovek, vík, korunkových uzávěrů a aerosolů. Vhodný typ magnetu závisí na tvaru přepravovaného předmětu, typu pásu, rychlosti dopravního systému a podmínkách prostředí, ve kterých je dopravník provozován.

Důležité faktory pro magnety na přepravu plechovek jsou:

  • rozměry produktu;
  • poloha pásu (otevřený nebo zavřený konec směrem k magnetu);
  • rychlost pásu a úhel stoupání;
  • hmotnost (plná nebo prázdná plechovka);
  • suché nebo mokré prostředí - v mokrém prostředí musí být magnety chráněny před korozí; ta není způsobena pouze vodou, ale například také agresivními čisticími prostředky;
  • teplota - nad 60 °C může představovat problém.

Máte-li pochybnosti, vždy můžete kontaktovat specialistu ze společnosti Goudsmit.

Produkty

Magnetická vedení

Magnetická vedení pro přímé roky produktů nebo toky s bočním vstupem nebo výstupem. Pro připojení k magnetickému válci, magnetickému obloukovému vedení, magnetickému vedení s obloukem nebo jinému magnetickému vedení.

Více informací

Magnetické válce

Magnetické válce se používají pro přímé toky produktů s konstantní magnetickou silou v proměnlivém úhlu s ostrým poloměrem. Instalace mezi jiná (případně šikmá) magnetická vedení.

Více informací

Magnetická oblouková vedení

Magnetická oblouková vedení se používají pro přímé toky produktů s konstantní magnetickou silou. Instalace mezi jiná magnetická vedení jako alternativa pro magnetický válec.

Více informací

Magnetická vedení s obloukem

Používají se pro toky produktů v oblouku. Magnetická oblouková vedení jsou obvykle kombinována s hnanými kotouči a příčnými dopravníkovými pásy.

Více informací

Magnetické přepravní válce na víčka

Pro stohování a rozebírání víček, kroužků a kotoučů. Mezi příklady patří dodávka víček do plnicích/těsnicích strojů v konzervárenském průmyslu nebo stohování kroužků ve výrobní lince.

Více informací