Kompaktní magnetický gripper pro manipulaci s těžkými ocelovými díly

Strong magnetic powergripper for heavy lifting | Goudsmit Magnetics

Kompaktní a silný magnetický gripper vyvinutý nedávno společností Goudsmit Magnetics—známý také pod názvem Powergripper—slouží k manipulaci a přidržování těžkých feromagnetických dílů, jako jsou například válcované profily, tyčový materiál a také tuhé ocelové výrobky ve formě roštů, desek a obrobených dílů, brzdových kotoučů a ocelových kol. Magnetický gripper, namontovaný na robotu nebo souřadnicovém manipulátoru XYZ, zdvihá bez problémů předměty o hmotnosti vyšší než 100 kg.

Permanentně magnetický
Gripper, vybavený neodymovými magnety, je pneumaticky spínatelný a přesto zůstává permanentně magnetický. Díky tomu je velmi bezpečný, protože magnet dokáže udržet těžké břemeno i v případě ztráty stlačeného vzduchu. Nevyžaduje žádný typ záložní systém, což znamená nízké náklady na investice a údržbu a jednoduchou řídicí jednotku. Pro lepší představu o poměru kompaktnosti vůči magnetické síle: Powergripper o rozměru 115 mm má hmotnost 9,5 kg, bezpečně uzvedne břemeno o hmotnosti přibližně 175 kg a má přídržnou sílu 527 kg.

 

Analýzy FEM
Ve srovnání se standardním magnetickým gripperem, který má stejné použití, ale je určen pro tenkostěnné materiály, je tento elektrický gripper o stejném průměru 3,5krát silnější. Za účelem dosažení tohoto výsledku vyvinula společnost Goudsmit uzavřený magnetický okruh s neodymovými magnety, který při manipulaci umožňuje přímý kontakt s výrobkem pomocí ocelových nožiček. Tato konfigurace pólů byla vypočítána pomocí analýzy konečných prvků FEM a optimalizována do té míry, že tento okruh je méně citlivý na rozšíření vzduchové mezery mezi póly a uchopovaným předmětem. To zajišťuje optimální přídržnou sílu a umožňuje bezpečnou manipulaci i se zkorodovanými výrobky. Magnetický gripper se vyrábí se speciální sestavou přísavek uloženou v ložiscích, u které testy prokázaly životnost minimálně jednoho miliónu zdvihů.


Tenkostěnné výrobky
Tento elektrický gripper je méně vhodný k použití pro tenkostěnné výrobky. Při tloušťce stěny menší než 10 mm je zvedací síla relativně nižší, takže normální gripper je vhodnější. Z testů lze zjistit, jaké jsou relativní síly oproti normálním gripperům, to znamená, který gripper je nejvhodnější pro daný produkt a jaká je bezpečná přídržná síla.

 

Účely použití
Při robotickém použití slouží Powergripper ke zvedání nebo přidržování pevných těžkých ocelových dílů, jako jsou například odlitky, za tepla válcované profily, plné tyčové materiály a silnostěnné svařované konstrukce. Tyto magnetické grippery se používají také ke zvedání ocelových obrobků při zpracování na pilách a obráběcích strojích a také při svařování a broušení. Poloha zapnuto/vypnuto je detekovatelná pomocí standardních snímačů dostupných na trhu, které lze namontovat do drážek speciálně určených pro tento účel.

 

Spojené grippery
Je také možné spojit dva nebo tři elektrické grippery pomocí speciálních spojovacích pásů za účelem zvedání těžkých břemen, například částí trupů lodí v loděnicích, které váží více tun. Magnety lze zapínat a vypínat pomocí jednoduchého pneumatického ovládání s použitím ventilu 5/2 nebo 5/3. To, co činí tento magnetický systém tak speciálním, je skutečnost, že zatímco při zapnutí je velmi silný, při vypnutí nevykazuje téměř žádný zbytkový magnetismus a magnet je tedy skutečně vypnutý. Tento magnet je bezúdržbový, má dlouhou životnost a je k dispozici v různých velikostech.

Ohledně dalších informací zavolejte na tel.:+420 318 599 550 nebo zašlete e-mail na adresu: e-mail: info@wamag.cz.