Demagnetizace na plovoucím pontonu v Polsku

Degaussing on a floating pontoon | Goudsmit Magnetics

Náš odborník na demagnetizaci, Roy van der Heijden, přijal telefonní hovor od muže, který se ho zeptal, zda by mu společnost Goudsmit nebyla schopná pomoci s odstraněním nežádoucího magnetismu z plovoucího pontonu v Polsku. Ponton je plovoucí plošina nebo nákladní člun s plochým dnem, který něco nese. V tomto případě nesl jeřáb, který zvedal betonové bloky o hmotnosti 1,3 milionu kilogramů.

Betonové bloky byly vyrobeny na břehu a poté je bylo nutné zvednout jeřábem na ponton. Betonové bloky byly určeny pro dálnici, která se stavěla přes vodu okolo ostrova La Réunion. Jeřáb betonové bloky následně dával na správné místo na mořském dně. Nesmírně náročná práce.
 

Svařování magnetických kolejnic
Magnetismus se vyskytoval v pojezdové dráze a na pojezdových kolejnicích, po kterých se jeřáb pohyboval – v sekcích dlouhých 12 metrů. Čtyři z těchto kolejnic bylo nutné k sobě přivařit pomocí metody zvané SAW, neboli „obloukové svařování pod vodou“. To ale nešlo realizovat, protože kolejnice obsahovaly zbytkový magnetismus, který vychyloval svařovací oblouk.

Uvedený hovor byl od nizozemského dodavatele jeřábu, který byl spolu s dodavatelem kolejnic zodpovědný za provedení celé práce. Zajímal se, zda by nebylo možné magnetismus odstranit způsobem popsaným na našem webu. Všechno mu to přišlo trochu jako podfuk, dokud mu to Roy, náš odborník na demagnetizaci, podrobně nevysvětlil. Přesvědčil ho, že to bude fungovat, a dodavatel si tak mohl oddechnout, že našel řešení problému.

 

Řešení
Roy říká: „Když jsem se svým kabelem a zařízením dorazil, abych magnetismus odstranil, všichni se kolem mě shromáždili, jako kdybych měl snad předvádět chůzi po vodě. Jeřáb zvedl moje zařízení a zdroj napájení do výšky 35 metrů. Asi by mi práce bez toho trvala trochu déle! Nejdříve jsem provedl měření. Hustota magnetického toku byla kolem 200 gaussů.

To je na svařování příliš vysoká hodnota. Poté jsem kolem kolejnic omotal kabel. Byly akorát tak dlouhé. Potom jsem do kabelu přivedl napájení a postupně jsem snižoval cyklus demagnetizace. Netrvalo dlouho a magnetismus klesl na 40 gaussů, což je pro obloukové svařování velmi přijatelná hodnota!“

Máte problém s nežádoucím magnetismem? Zavolejte na číslo +420 318 599 550 nebo pošlete e-mail na adresu: info@wamag.cz