Potravinářský průmysl: Proč se musí měřit magnety?

Magnet inspection on magnetic bars | Goudsmit Magnetics

Obdrželi jsme požadavek od francouzské společnosti, která vyrábí nugát. (Skvělý Nougat de Montélimar!) Chtěli změřit magnety ve svém výrobním závodě za účelem – jak sami říkali – splnění standardů kvality a ujištění, že magnety stále fungují optimálně. To je také nezbytné za účelem trvalého plnění požadavků standardů zajištění kvality HACCP (hygienické kritické kontrolní body).

Tato značka kvality se vztahuje na všechny výrobce potravinářských výrobků, ať už vyrábí čokoládu, cukr, sušené mléko, mouku nebo polévky.

Měření magnetů: Jak se provádí a jaká jsou kritéria?
Guy Mutsaerts je odborníkem v oblasti magnetů pro potravinářský průmysl již od roku 1992. Pravidelně měří magnety a vysvětluje všechny detaily: „Permanentní magnet si v zásadě uchovává hodnotu svého magnetismu po celou životnost, takže existuje jen malé riziko degradace síly magnetického pole. Jediné faktory, které mohou způsobit ztrátu síly magnetu, jsou rozlomení, koroze nebo zahřívání (teplota >80 °C). Působení tepla je přirozeně něco, co se dá v potravinářském průmyslu očekávat. Například při čištění horkou vodou nebo vložení do pasterizačního přístroje. Podívejte se na jeho vysvětlení v tomto videu


Gaussmetr
Intenzita magnetického pole se měří gaussmetrem, přesto ne vždy to znamená přesnou indikaci a nic nám to neříká o účinnosti! Vypovídá to pouze o tom, že nedošlo ke snížení síly magnetu. Jediný správný způsob testování funkce magnetu je pomocí testovacích částic. Protože to je v praxi velmi obtížné, je měření hustoty magnetického toku nejlepší alternativou.“

Specifikace HACCP
Guy pokračuje: „Problém je, že specifikace HACCP neříkají nic o funkci a implementaci magnetu. Udávají pouze hodnotu gaussů nebo hustoty toku. Ty mohou být správné, ale funkce a implementace jsou také důležité. Představte si například situaci, ve které okolo magnetů nejsou žádné nerezové trubice. Magnety budou korodovat a mezi nimi se budou množit bakterie.

Vzdálenost mezi magnetickými tyčemi
Funkce je také ovlivněna vzdáleností mezi tyčemi. Ty jsou často umístěny dále od sebe za účelem dosažení vyšší kapacity. Výsledkem je mezera v magnetickém poli, která znemožňuje zachycení všech železných částic. K odstranění tohoto nedostatku doporučují začlenit do specifikací HACCP minimální hustoty toku. V neposlední řadě je to právě minimální hustota toku, která určuje, zda je vůbec možné železné částice zachytit. Při měření se také setkáváme se zařízeními, ve kterých jsou nainstalovány velké magnetické rošty. Kvůli jejich velikosti je jejich čištění rizikové, protože obsluze hrozí nebezpečí úrazu rozdrcením. Z toho plyne závěr: Standardy kvality musí určovat více než jen specifikace hustoty toku („hodnotu gaussů“).“


Rozdíly v magnetických hodnotách
„V praxi navíc zjišťujeme, že gaussmetry neudávají vždy stejné hodnoty. Přestože jsou tyto gaussmetry kalibrovány, můžete získat rozdílné hodnoty. Nechte tři lidi provést stejné měření a získáte tři různé výsledky. To vede k zmatení a nejistotě u manažerů zajišťování kvality. Z praxe dobře vím, že je lépe neměřit přímo na tyči, ale spíše v malé vzdálenosti, řekněme 5 mm. Zde je hustota toku stabilní. To je vysvětleno v bílé knize (PDF).


Služby na místě u zákazníků
V současné době máme v potravinářském průmyslu stovky zákazníků, pro které měříme jejich magnety. Naši zákazníci v potravinářském průmyslu mají pocit, že je pro ně důležité, aby tato měření jednou za rok provedli zkušení odbornici. Kromě toho nemají k dispozici kalibrovaný gaussmetr a dostatečné zkušenosti s prováděním těchto měření. Rádi to pro ně uděláme!“