Odstraňování železa z vodivých sazí pomocí magnetu

Magnet separates metal from carbon black | Goudsmit Magnetics

Společnost Goudsmit nedávno sestrojila pro jednoho velkého evropského výrobce dva magnety pro použití při výrobě sazí bez obsahu železa. Samočisticí rotační magnety jsou schopné odstranit železné částice do velikosti až 30 mikronů z velmi suchých vodivých sazí se špatnými tokovými vlastnostmi určených k výrobě lithium-iontových baterií.

 

Stoprocentně bez kovů
Je důležité, aby tento produkt neobsahoval žádné kovy, protože kovové částice mění vodivost. Rotační magnety v této lince fungují při relativně nízké kapacitě 1500 kg za hodinu. V případě potřeby je však možné tuto kapacitu navýšit až na 40 m3 za hodinu. Magnety splňují požadavky směrnice  ATEX a odolávají teplotám až 70 °C. Je také možné dosáhnout vyšší teplotní odolnosti.


Rotační magnet
Rotační konstrukce zabraňuje hromadění prášku se špatnými tokovými vlastnostmi na magnetických tyčích a zároveň zlepšuje kontakt, čímž zvyšuje rychlost separace. V tomto případě se jedná kontinuální proces výroby sazí , který se nesmí přerušit. Z tohoto důvodu byly do výrobní linky zařazeny dva samočisticí magnety – každý se svým samostatným obtokem. To znamená, že během čištění vždy pracuje alespoň jeden magnet a 99 % času se používají oba magnety.


Saze
Saze jsou velmi suchým materiálem se špatnými tokovými vlastnostmi, který se používá v těsnicích a izolačních materiálech, pryži, bateriích, elektrodách, nátěrových hmotách a povlacích. Částice železa jsou očividně nežádoucí v těsněních a produktech, jako jsou baterie, proto je nutné je odstranit. Magnety jsou umístěny ve vzduchovém (podtlakovém) potrubí a rotační pohyb zamezuje přemostění a zanesení magnetu. Použití neodymových (NdFeB) magnetů s hustotou toku na tyčích 9140 gaussů zajišťuje odstranění i těch nejmenších částic železa až do velikosti ± 30 mikronů.


Čištění
Při čištění je nepřetržitý tok produktu přesměrován prostřednictvím obtoku. Ten se skládá ze dvou ventilů, které magnet zcela izolují od procesu. Následně proběhne čištění tyčí ve skluzu produktu a zachycené částice železa se odsají pomocí ještě nižšího podtlaku 0,8 baru.