Magnetický válec odstraňuje slabě magnetické částice ze sypkých a recyklačních toků

Magnetic_head_pulley_separator_9000_gauss | Goudsmit Magnetics

Společnost Goudsmit modernizovala separátory s magnetickým válcem a zvýšila tak vygenerovanou magnetickou sílu na více než 9000 gaussů. Tyto separátory s vysokou intenzitou pole odstraňují slabě magnetické a paramagnetické částice až do velikosti přibližně 10–15 mm ze sypkých a recyklačních toků. To zahrnuje kousky nerezové oceli z toků drceného odpadu z automobilů (ASR) a elektroodpadu (OEEZ) a plastu.


Menší frakce
Je také vhodný k odstraňování určitých půdních znečisťujících látek, půdy, kamenů a železného prachu z keramických nebo tryskacích materiálů. Magnetický válec je vybaven radiálním magnetem a používá se pro menší frakce až do přibližně 10–15 mm a pro jednu tloušťku vrstvy. Podmínkou optimální separace je nejdříve odstranění feromagnetických částic z toku produktu, což umožní funkci separátoru s optimálním účinkem na slabě magnetické částice, které prochází okolo magnetu konstantní rychlostí.

Kromě toho, pokud jsou v toku produktu přítomny feromagnetické částice (Fe), může vysoká přitažlivá síla způsobit další opotřebení součástí, jako je například plášť nebo pás dopravníku. Účely použití: recyklace, potravinářství, keramika a zpracování minerálů.

 

Jak to funguje
Separátor s magnetickým válcem s vysokou intenzitou je systém pásového dopravníku s velmi silným integrovaným válcem magnetického dopravníku. Materiál je na pásový dopravník přiváděn z vibračního podavače, případně v kombinaci s násypkou. Rychlost pásu je nastavitelná. To zajišťuje perfektní regulaci přívodu produktů (objemu/tloušťky vrstvy) společně s přitažlivou silou válce magnetického dopravníku a balistickým účinkem rychlosti produktu.


Vysoká síla
Nedostatkem magnetu s vysokou intenzitou je jeho vysoká síla, která přitahuje i jiné částice magnetických materiálů, jako jsou například kousky plastu, dřeva nebo pryže kontaminované oxidem železitým. Výsledkem je separovaná kovová frakce, která je kontaminovaná jinými materiály. Tato frakce není přímo prodejná, a proto vyžaduje další krok zpracování. Separátor s vysokou intenzitou zvyšuje kvalitu recyklovaného hotového produktu. 

Poté, co se separované částice dostanou na spodní stranu válce magnetického dopravníku, odpadnou a přepážka, která zde umístěna, umožňuje jejich shromažďování a/nebo další přepravu. 

Poznámka: Vysoce intenzivní magnetické pole je relativně mělké s velmi rychlou ztrátou magnetické síly v závislosti na vzdálenosti od povrchu tohoto magnetického pole. Tento výrobek byl speciálně vyvinut pro separaci paramagnetických (tj. slabě magnetických) částic. Podívejte se, jak to funguje, v tomto vide.

Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář