Nové dopravníkové podávání zvyšuje výtěžek separátoru nemagnetických kovů

EddyFines non-ferrous separator with product divider | Goudsmit Magnetics

Nejste spokojeni s výtěžkem vašich separátorů neželezných kovů? Nedosahujete maximálního pokrytí pásu? Dochází k ulpívání nebo hromadění materiálu ve vibračním podavači? Máte zájem o výjimečně efektivní magnetickou separaci v kombinaci s balistickou trajektorií? V tom případě je náš blog určen právě vám.

 

Separátory nemagnetických kovů
Nejprve si krátce představíme separátory nemagnetických kovů. Separátory nemagnetických kovů obsahují systém s dopravníkovým pásem, který je zakončen rychle rotujícím magnetickým rotorem. Rychlost otáčení magnetů vytváří indukční pole, čímž se vytváří rychle se měnící magnetické pole. Viz animace: https://youtu.be/-b0nwPgWh8Q


Výtěžnost separace
Princip separace spočívá v tom, že každá elektricky vodivá částice umístěná do střídavého magnetického pole se dočasně zmagnetizuje. Jednoduše řečeno: Neželezné kovy, které projdou válcem magnetického dopravníku, se na krátkou dobu zmagnetizují, a dojde k jejich zachycení. To nám umožňuje separovat obrovské množství neželezných kovů a jejich slitin, včetně hliníku, mědi a mosazi. Podrobnější vysvětlení principu separátoru nemagnetických kovů viz: Obecné vysvětlení principu separátoru nemagnetických kovů společnosti Goudsmit.

 

Co je to monovrstva?
Jde o vrstvu materiálu, jejíž maximální tloušťka odpovídá jedné částici. Jinými slovy, v ideální monovrstvě nejsou částice poskládané na sobě. To je při separaci nemagnetických kovů zcela zásadní, protože dochází k „zachycování“ neželezných částic v toku materiálu. Pokud je například nějaká kovová částice pokryta pískem nebo kaménky (v situaci bez monovrstvy), separátor EC pravděpodobně kovovou část nezachytí dostatečně velkou rychlostí na to, aby ji z toku materiálu oddělil. Monovrstva je extrémně důležitá zejména u „jemných frakcí“ (velikost částic 0–10 mm); zajistí se tím totiž maximální výtěžek neželezného materiálu.

 

Proč je pokrytí pásu tak důležité?

Existuje k tomu několik důvodů:

 • Kvůli maximálnímu využití stroje
 • K vytvoření monovrstvy
 • Delší doba setrvání na dopravníkovém pásu


Zpracování sypkých materiálů
Jako zpracovatelé sypkých materiálů víte lépe než kdokoli jiný, že na každém procentu záleží. Proto se snažíte z toku materiálu získat co nejvíc. Dva výše uvedené příklady znázorňují situace, kdy 20 % pásu zůstává nepokryto. Objemový rozdíl v toku materiálu je kompenzován někde jinde. Někde v toku tedy není monovrstva, což má nakonec za následek nižší výtěžek neželezných kovů.

 

Příčina
Problémy s monovrstvami a/nebo neúplným pokrytím pásu mohou být důsledkem lepkavého nebo vlhkého toku materiálu, jako je například struska ze spalování komunálního odpadu nebo tuhé alternativní palivo. Jako příklad můžeme uvést hmotu podobnou cementu ve strusce ze spalování komunálního odpadu, která ulpívá na povrchu vibračních podavačů. Vibrační podavač pak nedokáže zajistit rovnoměrnou distribuci materiálu.

Materiál pak získá uniformní orientaci (cesta nejmenšího odporu). V praxi se tento problém řeší čištěním v pravidelných týdenních nebo měsíčních intervalech. To s sebou nicméně přináší zbytečné odstávky a údržbu navíc. Skutečná příčina tohoto problému tkví v inkrustaci vibračního podavače; problém je pak třeba vyřešit přímo u zdroje zavedením permanentního, bezúdržbového řešení.

 

Řešení: podavač dopravníkového pásu s rozdělovačem materiálu
Ve společnosti Goudsmit vaším problémům dobře rozumíme a vyvinuli jsme osvědčené řešení: podavač pásového dopravníku s rozdělovačem materiálu. Váš vibrační podavač bude nahrazen tímto podávacím modulem, čímž se celý problém vyřeší. Jak ale tento modul funguje? Tento podávací modul se skládá ze dvou dopravníkových pásů, z nichž každý plní svůj vlastní úkol.

 

První dopravníkový pás (rozdělovač materiálu)
je umístěn v úhlu a posouvá materiál, dokud nedosáhne rozdělovačů materiálu. Tyto rozdělovače materiálu (také nazývané „mísiče“), které vypadají jako velké ruční mixéry, materiál odstřeďují a zajišťují jeho rovnoměrnou distribuci. Překročí-li podávané množství materiálu stanovenou kapacitu, nadbytečné množství sjede zpět dolů. Tím se zajistí konstantní objem a kontinuální tok do další fáze zpracování. Úkolem prvního dopravníkového pásu tedy je rozdělení materiálu k vytvoření monovrstvy a zajištění úplného pokrytí pásu.

 

Druhý dopravník (magnetický separátor)
je plochý a dopravuje materiál na konec: magnetický válec dopravníkového pásu. Tento magnetický válec lze nasadit na libovolnou ze čtyř různých sil (doplňků):
 

 • Magnetický válec 1800 gaussů;
  pro ocelové a železné částice od 1 do 100 mm
 • Magnetický válec 3000 gaussů;
  pro ocelové a železné částice od 0,5 do 100 mm
 • Magnetický válec 6000 gaussů;
  pro ocelové, železné a nerezové částice od 0,5 do 100 mm
 • Magnetický válec 9000 gaussů;
  pro ocelové, železné a nerezové částice od 0,1 do 30 mm

Implementaci magnetického válce doporučujeme, protože výrazně zlepšuje výkon separátoru nemagnetických kovů a výtěžnost železných kovů.


Třetí dopravníkový pás (separátor nemagnetických kovů)
nyní odebírá optimální tok materiálu: monovrstvu dokonale rozprostřenou po celé šířce pásu a bez výkyvů v hustotě. Byly také odstraněny železné kovy, takže do fáze separace nemagnetických kovů již nezasahují. Materiál je nyní dokonale připraven pro výkonný rotor 38HI s vířivým proudem s intenzitou 3500 gaussů na pásu.* Pro těžké neželezné kovy, jako je měď a mosaz, je vyžadována vysoká magnetická síla. Toto zařízení v tomto ohledu jasně překonává všechna ostatní.

Konečný výsledek celého zařízení: optimální separace železných i neželezných kovů bez časově náročných odstávek na čištění inkrustovaných vibračních podavačů. Jednoduše řečeno: jde o vysoce efektivní řešení vašeho problému.

*) hustota toku při tloušťce 3 mm na pásu a tolerance ±10 %

 

DOPRAVNÍKOVÝ PÁS VS. VIBRAČNÍ PODAVAČ?
Je vibrační podavač vždy horší než systém s dopravníkovým pásem? Odpověď zní ne. Konec konců, vše závisí na toku vašeho materiálu. V některých případech je podavač pásového dopravníku skutečně méně vhodným řešením a lepší volbou je vibrační podavač. Například při zpracování toků elektroodpadu, které obsahují mnoho ostrých součástí.

Tyto součásti by mohly pásový dopravník poškodit, což by způsobilo časově náročné odstávky spojené s údržbou a výměnou součástí. Navíc tyto toky nejsou vlhké a na vibračních podavačích neulpívají. A navíc podávání pásovým dopravníkem je cenově nákladnější než jednoduchý vibrační podavač. U vhodných aplikací se však dodatečné náklady rychle vrátí díky vyššímu výtěžku neželezných kovů. Následující srovnání vám umožní rychle zhodnotit pro a proti podavače pásového dopravníku:


Shrnutí: modul podavače pásového dopravníku je ideálním řešením pro vlhké nebo lepkavé toky materiálu, jako je například:

 • Struska ze spalování komunálního odpadu
 • Tuhé alternativní palivo
 • Drcený odpad z automobilů

Velikost frakcí musí být v rozmezí 0 až 50 mm, aby rozdělovače produktu mohly materiál rozprostřít na páse rovnoměrně.

Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář