Nežádoucí magnetismus ve výrobním procesu je nákladný

Demagnetization of pipeline | Goudsmit Magnetics

Důsledky nežádoucího magnetismu mohou být velmi nákladné. Nežádoucí jsou znečišťující třísky nebo zbytky po děrování, které jsou přilepeny k prostřihovadlu. Ty způsobují zastavení výroby, což stojí čas a peníze. Když není možné svařovat ropovod, zastaví se celé průmyslové odvětví. K řešení takového problému je pravidelně volán specialista na demagnetizaci, který situaci vyřeší na místě.


Mobilní systém demagnetizace
K tomu je často využíván mobilní demagnetizační systém  vyrobený společností Goudsmit, který sestává z mobilní řídicí jednotky a 100 až 200 metrů zvláštního kabelu, který je namotán na mobilním vozíku. Toto je řešení pro odstranění nebo neutralizaci zbytkového magnetismu. Kabel se obtočí kolem potrubí nebo stroje, čímž vytvoří cívku, a potom tok nízkofrekvenčního proudu z ovládacího rozvaděče postupně neutralizuje magnetické pole. Takové problémy se vyskytují v různých průmyslových odvětvích, včetně podmořské těžby, chemických, lodních, dopravních (železničních) a kovoprůmyslových odvětví.Demagnetizační tunel
Prostřihovadla, která používají výrobní společnosti pro zpracování plechů, se po dlouhé době používání postupně zmagnetizují. Řezné hrany musejí v důsledku přilepených třísek prostupovat přídavným materiálem. Pravidelná demagnetizace prodlužuje životnost prostřihovadel. Pokud k tomu dochází pravidelně, nákladově efektivním řešením může být nákup demagnetizační jednotky. Vhodný může být například demagnetizační tunel nebo stůl. Oba systémy jsou k dispozici v kombinaci s dopravníkovým pásem nebo poháněným válcovým dopravníkem. V takových případech může být v dílně pro provádění generálních oprav řešením demagnetizační tunel nebo stůl.

Výrobní linky
Demagnetizační tunely – nízkofrekvenční nebo vysokofrekvenční – mohou být také používány přímo ve výrobních linkách, například pro výrobu hřebíků a šroubů, kolejnic nebo pilových kotoučů, stejně jako pro výrobu ocelových trubek nebo instalaci izolace na potrubí. Další aplikací je demagnetizační tunel pro ultrazvukový či vodní proces čištění. Při kontinuálním procesu tyto tunely účinně odstraňují nežádoucí zbytkový magnetismus.

 

Demagnetizace na místě
Pro nouzové situace společnost Goudsmit nabízí demagnetizační služby ve městě Waalre, na místě ve výrobních prostředích nebo dokonce na místě u zákazníka. Pro tento účel je určena mobilní demagnetizační jednotka, která může být použita pro svařování na pevnině i na moři a opravy trubek a potrubí. Lze ji rovněž použít pro demagnetizaci výrobků a částí strojů, které se těžko přepravují nebo které nelze demontovat. Specialisté na demagnetizaci z firmy Goudsmit odstraňují nežádoucí magnetismus doma i v zahraničí.

 

Nežádoucí zbytkový magnetismus
Nežádoucí magnetismus může vznikat v důsledku různých faktorů, jako je magnetické zvedání plechů nebo potrubí. Mezi další příčiny patří magnetická detekce trhlin a dokonce mechanické procesy obrábění, jako je frézování, vrtání a broušení. Ty mohou mít za následek zbytkový magnetismus ve výrobku, což znemožňuje dosažení přesného certifikovaného svařování.

Stručně řečeno, nežádoucí zbytkový magnetismus stojí čas a peníze a má negativní dopad na kvalitu hotových výrobků.Demagnetizační systémy Goudsmit odstraňují nežádoucí magnetismus nebo ho redukují na zanedbatelnou úroveň.

Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář