Chemický průmysl

Cizí kovové částice jsou příčinou mnoha problémů v chemickém průmyslu. Magnety tyto často velmi malé kovové částice odstraňují a zajišťují zachování základních vlastností surovin.

  • Kvalita a spolehlivost
  • Projekce, výroba a služby
  • Podle vašich požadavků
  • Splňují mezinárodními standardy bezpečnosti materiálů
  • 60 let praxe

Následky kontaminace kovy

Změna barvy detergentů nebo nátěrů, pokud je přítomna koroze. Mohou také způsobit velké škody při zpracování plynu a ropy nebo při spalování v turbíně nebo motoru.

Nežádoucí kovové částice mohou také změnit vlastnosti výrobku. Například vodivost uhlíku pro baterie.

Při výrobě plastů snižují nežádoucí kovové částice hodnotu izolačního odporu izolace kabelů.

Těmto negativním účinkům lze předejít použitím magnetů.

Magnetické filtry pro tlaková potrubí
magnety pro chemický průmysl

Magnetické filtry

Magnetické filtry precizně a účinně odstraňují korozi a malé slabě magnetické kovové částice. Pomáhají při obnově feromagnetických katalyzátorů.

 

Tím lze předcházet škodám a výsledkem jsou významné úspory. Zvláště důležitý je výběr materiálu magnetu. Výrobek může být žíravý a poškodit těsnění nebo kryt.

 

Systém musí být také zcela samočisticí a určen k použití ve vysokotlakých procesech. Pro zajištění širokého výběru jsme vyvinuli řadu různých magnetických separátorů.

Potřebujete více informací?

Ohledně dalších informací kontaktujte naše odborníky:

Tel.: +420 318 599 550 nebo e-mail: info@wamag.cz