Kovozpracující průmysl

V kovozpracujícím průmyslu magnety výrazně zkracují dobu výroby a pomáhají také předcházet prostojům ve výrobě. Jsou také obzvláště vhodné pro automatizaci a robotickou manipulaci.

Rozlišujeme magnety pro zpracování kovů, automatizaci a zpracování plechů. Společnost Goudsmit vyvinula magnety pro použití v loděnicích a ve výrobě oceli a plechových obalů.

  • Projekce, výroba a služby
  • Pro manipulační magnety
  • 60 let praxe
  • Kvalita a spolehlivost
  • Podle vašich požadavků

Kovozpracující průmysl

Magnety usnadňují procesy zpracování kovů, jako je například obrábění, svařování, leštění, broušení a lakování. Přispívají také k lepší kvalitě hotových výrobků. Zde uvádíme několik příkladů:

Zajištění nebo upevnění obrobku při broušení nebo leštění. Pro tento účel byly vyvinuty spínatelné magnetické upínací desky a rovněž kompletní magnetické dopravníky s ozubeným pásem, které navádějí obrobek strojem.

Magnety oddělují kov z ocelového a keramického tryskacího písku, takže v nerezové oceli nezůstávají žádné kovové nečistoty. 

Pokud se po mechanickém opracování samotný obrobek stane magnetickým, bude přitahovat železný prach. Když v pozdější fázi dojde na jeho lakování, bude tento železný prach příčinu špatného přilnutí laku. Železo a nežádoucí magnetismus způsobují problémy při svařování.

Zbytkový magnetismus jsme schopni odstranit pomocí demagnetizačního zařízení. Tuto činnost provádíme také jako službu na místě u vás.

Manipulace a přeprava
kovozpracující průmysl

Magnety pro automatizaci

Magnety výrazně zkracují dobu výroby v procesu zpracování nebo obrábění kovů.

Magnety slouží jako koncové nástroje robotů v automatizovaných výrobních procesech. Manipulační magnety zvednou výrobek a přesunou jej na další místo zpracování.

Přidržují nebo upevňují obrobek při broušení a leštění.

Magnety poskytují signální funkci při dosažení určité polohy.

Slouží k uchopení plechovek nebo sklenic s kovovým víčkem při balení – paletizaci a depaletizaci.

Magnety také orientují podlouhlé výrobky, jako jsou hřebíky a šrouby, a udržují kompaktní balení.

Manipulace a přeprava
Industrial automation industry | Goudsmit Magnetics

Magnety pro kovové součásti

Pro zdvihání ocelových hřídelí nebo předmětů jsme vyvinuly manipulační magnety, které lze zapínat a vypínat manuálně nebo pomocí pneumatického ovládání.

Magnety také pomáhají upevnit obrobky ke zpracování.

Magnetické kluzné dopravníky rychle a bezpečně odstraňují ocelový odpad.

Při mechanickém obrábění se obrobek stane magnetickým a přitahuje železný prach. Když v pozdější fázi dojde na jeho lakování, bude tento železný prach příčinu špatného přilnutí laku. Nežádoucí magnetismus znemožňuje svařování.


Zbytkový magnetismus jsme schopni odstranit pomocí demagnetizačního zařízení. Tuto činnost provádíme také jako službu na místě u vás. Pro obzvláště velké obrobky, jako jsou například ropovodní potrubí, jsme vyvinuli speciál mobilní demagnetizační jednotku.

 

Magnety pro zpracování plechu

Společnost Goudsmit vyvinula různé magnetické systémy pro manipulaci s plechy. Například magnetické grippery, pro rychlé a snadné zvedání a přemisťování plechů.

Magnetické dopravníky s ozubeným pásem poskytují rychlý přesný způsob přísunu ocelových plechů do lisu.

Zvedání a manipulace s ocelovými plechy může být velmi obtížná, pokud je na nich nanesená slabá vrstva oleje a přilnou k sobě. Magnetické čeřiče plechů oddělují přilnuté ocelové plechy, což umožňuje zvedání jednotlivých plechů. Díky tomu se během výroby vyhnete mnoha problémům.

Manipulace a přeprava
magnetické dopravníky plechů s ozubeným pásem

Loděnice a výroba oceli

Loděnice

V loděnicích je často nutné přemisťovat velké a extrémně silné ocelové plechy.

Břemenové magnety jsou ideálním řešením. Lze je snadno polohovat a zapínat a vypínat. Pomocí břemenových elektromagnetů to lze provádět dokonce i bez obsluhy.


Výroba oceli
Při výrobě oceli zajišťují břemenové elektromagnety bezpečný proces „manipulace“. Zvedají například velké role ocelových plechů. Je obtížné je zvednout, ale s pomocí břemenových magnetů je tato práce rychlá a snadná.

Magnety jsou velmi užitečné nejen při manipulaci s ocelí, ale také při její výrobě. Elektromagnetické závěsné separátory odstraňují kusy železa z koksu a uhlí dříne, než vstoupí do pecí.

Magnetické filtry udržují během výroby mazací olej bez železných částic.

Plechovky a konzervárenský průmysl

Při výrobě konzervovaných potravin a plechovek a jejich plnění je magnetický dopravník neocenitelným pomocníkem.

Paletizační magnety udržují plechovky nebo nádobky sprejů na místě nebo je vertikálně přemisťují, pokud to výrobní proces vyžaduje.
Paletizační magnety se také požívají jako paletizátory v balicích linkách k paletizaci a balení konzervovaných potravin v plechovkách nebo sklenicích s ocelovými víčky.

Magnetické komponenty vám umožní sestavit instalaci magnetické přepravy.

Manipulace a přeprava
paletizační magnet pro plechovky a nádobky sprejů

Chcete získat více informací?

Jak vidíte, magnety poskytují různé příležitosti ke zlepšení procesů v kovozpracujícím průmyslu a odvětví výroby oceli a zefektivňují je.

 

Ohledně dalších informací kontaktujte naše odborníky:
Tel.: +420 318 599 550 nebo e-mail: info@wamag.cz