Minerály

Písek, jíl, sůl, kamenivo, vápenec a hrnčířská hlína jsou známé formy minerálů a keramických materiálů.

Při těžbě těchto surovin pochází kontaminace železem často ze dvou zdrojů: externí kontaminace z přírody a kontaminace z okolních železných součástí.

  • 60 let praxe
  • Kvalita a spolehlivost

Cizí tělesa

Nežádoucí kovy nebo cizí tělesa z externích zdrojů jsou obvykle nejdůležitějším zdrojem kontaminace, protože těžba minerálů způsobuje velké opotřebení zařízení nebo těžebních strojů.

Opotřebení lžic rypadel, rozrývačů nebo lamačů a přeprava v celém rozsahu. Dochází také k ulámání zubů a prstů lžic rypadel nebo rozrývačů.

Filtrace a separace
magnety pro keramický průmysl

Rizika spojená s kontaminací kovy

Rizika spojená s nežádoucími kovy v minerálech a keramice zahrnují snížení hodnoty a následnou ztrátu užitné hodnoty z důvodu přítomnosti nečistot. Proto se kupující musí ujistit, že jeho produkt je bez obsahu železa.

Minerály využívá mimo jiné i průmysl výroby čipů. Pokud je zpracovávaný minerální prášek kontaminován železem, způsobuje to problémy ve výrobě. To také obnáší finanční důsledky: vysoce kvalitní, čistý surovinový materiál má vyšší hodnotu.

V keramickém průmyslu způsobuje přítomnost železných částic tvorbu „černých skvrn“ a částic rzi v glazuře i hotových výrobcích, jako je například šamot, křemenný písek a živec.

Kontaminace kovů také způsobuje poškození strojů nebo škody ve výrobě. Zejména ulomené zuby lžic rypadel mohou způsobit vážné poškození drtičů, bubnů a sít. To má za následek výpadky a zpoždění výroby a také související náklady na opravy a sníženou výrobní kapacitu.

Jaký separátor?

Nabízíme různé magnetické separátory pro optimální odstraňování kovových částic z kapalin, kalů a suchých prášků.

Například bubnové magnetické separátory odstraňují velmi jemné částice magnetických kovů již od velikosti několika mikronů z minerálů a tím zajišťují, že hotový výrobek neobsahuje železo.

Protože minerály a keramika mají často vysoce abrazivní vlastnosti, vyrábíme tyto magnetické systémy s extra tvrdou vrstvou, jako je například karbid wolframu nebo tvrdé difuzní chromování.

Bubnové separátory
bubnový separátor pro minerály a keramické materiály

Závěrem

Intenzivní využívání surovin způsobuje jejich nedostatek: zásoby vysoce kvalitních surovin se ztenčují a v důsledku toho lidé stále více vyhledávají suroviny, které nejsou tak čisté a kvalitní.

Proto musíme odstranit ještě více kovových částic.
 

To klade vysoké nároky na magnetické separátory, které musí zajistit separaci nejjemnějších kovových částic a musí být také snadno čistitelné.

 

Potřebujete více informací?

Ohledně dalších informací kontaktujte naše odborníky:

Tel.: +420 318 599 550 nebo e-mail: info@wamag.cz