Aplikace

Papír, celulóza a textil

V papírenském, celulózovém a textilním průmyslu mohou ocelové dráty proniknout do vlákniny.
To je kromě jiného důsledkem neúplného odstranění vázacích drátů nebo pásků, které udržují pohromadě balíky celulózy.

Ocelové částice poškozují drahá zařízení, která dále zpracovávají vlákninu, což má za následek přerušení výroby.
Použití magnetu tomu zabraňuje, a to jak v mokrých, tak i v suchých procesech.

Magnets for paper and fiber in production plant | Goudsmit Magnetics

Magnetický filtr pro papírovinu

Magnetický filtr odstraňuje z papíru, který je určen ke zpracování na celulózu, vázací dráty a slouží jako ochrana celého zařízení.

To přispívá k předcházení prostojům ve výrobním procesu.

Několik velkých evropských výrobců papíru nyní zařadilo magnetický filtr do svých výrobních procesů.

Inline magnet filter for paper | Goudsmit Magnetics *

Magnet filter separates bailing wire from recycled paper

Pojistka

Magnetický filtr je skutečnou „pojistkou“ a měl by být standardním článkem všech papírenských, celulózových a textilních linek.
Tento filtr zabraňuje poškození zařízení a prostojům ve výrobě. To znamená, že doba návratnosti investice do tohoto filtru je velmi krátká.

Způsob odstranění kontaminace železem je závislý na struktuře produktu.
Například při výrobě papíru nebo textilu je surovinou zamotaný a propletený materiál. Namočením materiálu se hmota rozmotá, což usnadňuje odstranění železných částic.

Společnost Goudsmit proto vyvinula magnetické filtry pro mokré i suché procesy.