Aplikace

Spodní popel a struska ze spaloven

Výkonná magnetická separace a technologie třídění pro spodního popela ze spaloven.

Recycling industry | Goudsmit Magnetics

Proces spalování domácího odpadu:

Spalování domácího odpadu probíhá ve velkých pecích, přičemž popel je následně ochlazen vodou nebo vzduchem. Výsledný produkt je struskovitá hmota zvaná IBA: Struska ze spalování komunálního odpadu 

Skládá se hlavně ze dvou materiálů: kovových a minerálních frakcí. Struska ze spalování je obvykle nejprve utlumena (zrání) a následně upravena v zařízení zvaném SCF (pec na čištění strusky). 

Kovová frakce se obsahuje železné i neželezné kovy. 

Je důležité separovat co možná nejvíce kovu a vytvořit tak čistou minerální frakci, která se používá jako druhotný stavební materiál.

Co je struska ze spalování?

Struska ze spalování je výsledný produkt procesu přeměny odpadu na energii (WtE), při kterém je komunální odpad spalován například za účelem výroby tepla a elektřiny pro domácnosti. Jde o šedou hmotu podobnou cementu s hrubou strukturou.

 

Složení

  • minerály: 85–90 %
  • železné kovy/obsahující železo: 4–10 %
  • neželezné kovy: 2–5 %

Vlastnosti:

  • měrná hmotnost: 1 000–1 500 kg/m³
  • vlhkost: 0–30 %
Separace železných kovů

Železné kovy lze snadno separovat pomocí magnetických závěsných separátorů. Relativně čisté separované železné frakce mohou být následně vráceny zpět jako druhotné suroviny přímo do zpracovatelského průmyslu kovů (slévárny železa/výrobci železa/vysoké pece). 

Jemnější frakce obsahují takzvané magnetické strusky, které obsahují minerály a kovy. Magnetické strusky lze separovat nejlépe pomocí magnetického válce 1 800 nebo 3 000 gaussů. 

Pomocí rychlosti pásu a polohy separační přepážky lze velmi přesně určit druh materiálu.

Ferrite overband magnet | Goudsmit Magnetics

Ferrite overband magnet | Goudsmit Magnetics

Separace neželezných kovů

Neželezné kovy jsou separovány ve formě směsi kovů pomocí technologie využívající vířivý proud. Tato směs kovů může obsahovat hliník, měď, zinek, mosaz, nerezovou ocel, olovo, nikl, zlato, stříbro, paladium, platinu, hořčík a titan. 

Čím je materiál sušší, tím snáze lze kovy separovat. Čím jsou frakce jemnější, tím je separace neželezných kovů obtížnější. Při zpracovávání jemných frakcí zpravidla umisťujeme více samostatných separátorů neželezných kovů v kaskádovém uspořádání. 

Tím se vygeneruje optimální výtěžnost separace. První stroj například odstraní zejména objemné kovy a hliník (LNF, lehké neželezné kovy). Druhý separátor neželezných kovů je zaměřen na těžké kovy (HNF, těžké neželezné kovy), včetně měděných částic a drátů.

Eddy Current separator | Goudsmit Magnetics

Eddy Current separator | Goudsmit Magnetics

Potřebujete poradit?

Naši specialisté vám rádi pomohou

Tel. nebo e-mail:

+420 318 599 550
info@wamag.cz