Certifikace a členství

Přehled certifikátů a členství společnosti Goudsmit Magnetics.
To dokládá, že jsme důvěryhodným dodavatelem magnetů.


Certifikát NEN-EN-ISO 9001

Celosvětově uznávaný certifikát ISO 9001, jehož je společnost Goudsmit držitelem, garantuje kontrolu kvality. Tento certifikát vám poskytuje jistotu, že námi vyráběné magnetické výrobky splňují vaše požadavky. Toho dosahujeme kontinuálním sledováním a zlepšováním našich procesů.

Dodávky spolehlivých výrobků, které splňují požadavky zákazníků. Jsou středobodem našeho přístupu a jsou v něm transparentní.

 

To znamená:

 • zapracování vašich specifikací do konkrétního výrobku,
 • spolupráci s důvěryhodnými dodavateli.

 

Zde si můžete stáhnout náš akreditovaný certifikát ISO 9001.

ISO 9001 Quality assurance

Certifikát IATF 16949

Certifikát automobilové kvality IATF 16949, jehož je společnost Goudsmit Magnetic Supplies držitelem, spolu s pokročilým měřicím zařízením je pro vás zárukou, že každý aspekt našich magnetů splňuje požadavky na bezpečnost a kvalitu.

Magnety používané v technicky vysoce vyspělých systémech vyžadují použití nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti. Proto je důležité, aby dodavatelé se neustále zaměřovali na standardy a požadavky související s technologickým pokrokem.

 

Norma IATF 16949 byla vytvořena mezinárodní automobilovou organizací International Automotive Task Force (IATF) ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). IATF sdružuje mezinárodní skupinu hlavních výrobců motorových vozidel.

Ti společně stanovují požadavky na kvalitu konstrukce, vývoje, výroby, montáže a servisu výrobků souvisejících s automobilovým průmyslem – úroveň 1.

 

Zde si můžete stáhnout náš  akreditovaný certifikát IATF.

 

ISO/TS 16949 certification

Certifikát AS9120

Díky získání certifikátu AS9120 je společnost Goudsmit jedním z nemnoha Evropských dodavatelů s oprávněním dodávek pro letecký průmysl.

Pokrok technicky vysoce vyspělých technologií v leteckém a obranném průmyslu je neuvěřitelně rychlý. Není to kvalita, ale řízení procesů, které určuje, zda výrobky splňují požadavky zákazníka. Jako dodavatel a výrobce jsme si toho plně vědomi.

 

Návrh, vývoj a výroba výrobků musí být v souladu s požadavky normy ISO9001 éa IAQG – International Aerospace Quality Group. V kombinaci spolu vytváří certifikát AS9120.

 

AS9120 stanovuje standard bezpečnosti a spolehlivosti pro dodávky výrobků do civilního, armádního a leteckého sektoru. Jedná se o globálně přijímanou normu.

 

V celém světě je pouze málo společností s odbornými znalostmi pro splnění požadavků certifikátu AS9120. Jme držiteli certifikátu AS9120, což z nás činí vašeho kvalifikovaného partnera.

 

Zde si můžete stáhnout náš akreditovaný certifikát AS9120.

 

AS9120 certification

Certifikát ISO14001

Společnost Goudsmit Magnetics dodržuje odpovídající zásady ochrany životního prostředí v souladu s mezinárodními normami a řídí, snižuje nebo eliminuje ekologická rizika. Dosažením certifikace ISO14001 prokazujeme, že splňujeme všechny požadavky této normy.

Zde je k dispozici naše akreditovaná certifikace ISO14001 .

 

Společně přispíváme k lepšímu životnímu prostředí. Proto také klademe nároky na naše dodavatele. Produkty, které vyrábíme a dodáváme, musí splňovat podmínky udržitelnosti.

Snažíme se neustále zvyšovat účinnost ochrany prostředí a zároveň splňovat normu ISO14001. To platí pro všechny aspekty společnosti, jako jsou produkty, interní procesy, dodavatelé a výkonnost.

 

Přijali jsme například následující opatření pro lepší životní prostředí:

 • veškeré osvětlení je LED;
 • úprava odsávání tak, aby se zabránilo znečišťování ovzduší;
 • používání a recyklace obalů, které jsou pro životní prostředí lepší;
 • lepší nakládání s odpady a jejich třídění;
 • snížení emisí CO2: v našem vozovém parku používáme elektromobily;
 • snižování emisí CO2: v co největší míře cestujeme vlakem nebo autem, nikoli letadlem;
 • Naši dodavatelé jsou posuzováni a přehodnocováni podle norem ISO14001.

Certifikáty ATEX a IECEx

Společnost Goudsmit dodává magnety a magnetické systémy s certifikáty ATEX a IECEx.

Magnetické systémy jsou často umístěny v prostorech s nebezpečím výbuchu prachu. To samozřejmě také znamená, že vlastní magnetický systém nesmí být zdrojem vznícení.
 

Práce ve výbušném prostředí vyžaduje přísná pravidla a opatření. Nejsou to pouze zařízení a výrobky, které musí splňovat požadavky. Také zaměstnanci musí být obeznámeni s bezpečností práce v zónách s nebezpečím výbuchu. 
 

ATEX a IECEx jsou certifikáty kvality pro výrobce a uživatele zařízení. Mějte přehled o tom, jak nebezpečné situace vznikají a předcházejte jim prováděním kontrol, zda výrobky, zařízení, pracovní prostředí a zaměstnanci splňují stanovené požadavky.

 

Jsme odborníci v oblasti elektrotechnické ochrany proti výbuchu. Naše magnetické systémy mají certifikát ATEX.

 

Pro výrobce zařízení ATEX je vyžadován externě certifikovaný systém řízení kvality.

Společnost Goudsmit je jednou z mála společností v magnetickém průmyslu, které jsou držitelem certifikátu IECEx.

 

Magnetické filtry zabraňují výbuchům prachu
Detekce a odstraňování kovových nečistot zabraňuje vzniku mechanického jiskření, které by mohlo zapříčinit výbuch prachu. Tuto činnost umožňují naše magnetické separátory pro sypké zboží. 

 

ATEX certificate

Certifikát VDA 6.3

Zaměstnanci společnosti Goudsmit mají certifikaci k provádění auditů interních procesů v souladu s normou VDA 6.3 vytvořenou německým automobilovým průmyslem.

Kromě certifikace IATF 16949 a ISO 9001 je certifikace VDA 6 nezbytná k prokázání naší spolehlivosti jako výrobce pro automobilový průmysl.

 • Certifikace VDA 6 je vyžadována automobilovým průmyslem v Německu.

Kromě výroby vysoce kvalitních součástí je důležitý i samotný výrobní proces. Musí být prokázáno, že oboje dlouhodobě splňuje tuto normu. 

 • Od roku 2015 disponujeme znalostmi a dovednostmi k provádění auditů v souladu s normou VDA6.3.

S VDA 6.3 nabízíme více. Například ve fázi přípravy projektu jsme schopni stanovit potenciální rizika. Při provádění auditu jim věnujeme zvláštní pozornost. Ve zprávách, které následně vypracováváme, popisujeme potřebná zlepšení pro vytvoření dokonale řízeného výrobního procesu.

 

Vyrábíme permanentní magnety pro automobilový průmysl, které musí splňovat extrémně vysoké standardy. Během celého výrobního procesu věnujeme značné množství času zkouškám a měření našich magnetů s využitím pokročilých měřicích zařízení. Tyto měřicí techniky vám poskytují garanci vysoké kvality, protože zajišťují požadované vlastnosti materiálu, rozměry a chování permanentního magnetu v daném prostředí nebo sestavě.

 

Zde si můžete stáhnout certifikát VDA 6.3.

VDA.3

Certifikát svařování HDN/PED

Společnost Goudsmit je členem HDN, stejně jako někteří naši dodavatelé a významní zákazníci v potravinářském průmyslu.

HDN je zkratkou pro „Hygienic Design Network“ a jedná se o síť spolupracujících partnerských společností v potravinářském průmyslu, od dodavatelů komponentů a systémových integrátorů až po výrobce potravin.

 

Cílem HDN je zabránit problémům při výrobě potravinářských výrobků na konci výrobního cyklu. Toho lze dosáhnout pouze, když je zahrnut celý dodavatelský řetězec.

 

Metoda HDN nabízí jednotnou interpretaci standardů a požadavků s praktickým přístupem k dodržování předpisů. Kvalita je garantována certifikačním systémem pro konstruktéry, inženýry, svářeče a kontrolory.


Naši hygieničtí svářeči jsou certifikováni podle standardů HDN/PED. Za účelem splnění požadavků certifikace musí svářeči projít teoretickými a praktickými zkouškami, přičemž všechny svary jsou kontrolovány rentgenovými zkouškami v souladu s evropskou směrnicí pro tlaková zařízení (PED). S certifikací HDN mají povolení ke svařování a tlakových systémů.

 

Více informací, viz webové stránky HDN [EN].

hdn welding

Hygienické provedení – EHEDG

Společnost Goudsmit Magnetic Systems je prvním dodavatelem magnetů, který se stal členem EHEDG.

EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) je konsorcium výrobců zařízení, skupin potravinářského průmyslu, výzkumných institucí a úřadů veřejného zdraví.
 

Bylo založeno v roce 1989 s hlavním cílem podporovat hygienu při zpracování a balení potravin a chemických látek.

 

Zjistěte více o EHEDG

EHEDG member logo

Dodržování nařízení REACH a RoHs

Společnost Goudsmit Magnetics dodává do celého světa magnety, sestavy magnetů a magnetické systémy v souladu s nařízeními RoHs a REACH.

REACH (ES) č. 1907/2006

Nařízení EU o chemických látkách REACH (ES) č. 1907/2007. REACH je nařízení EU týkající se registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemických látek pro účely řízení rizik.

 

Směrnice RoHs-3, 2011/65/EU – (EU)2015/863​​​

Směrnice EU o omezení nebezpečných látek RoHs (ES) č. 2011/65/EU. RoHs (omezení nebezpečných látek) je evropská směrnice, která má za cíl omezit používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Rohs & reach

Brainport Industries

V roce 2015 vstoupila společnost Goudsmit Magnetic Supplies BV do Brainport Industries: jedinečného technologicky vyspělého ekologického systému vytvořeného technologicky vyspělými dodavateli v Nizozemsku.

Cílem je „propojit“ dodavatele v technologických řetězcích za účelem zvyšování profesionality a konkurenceschopnosti řetězce.

 

Členství v Brainport posiluje pozice technologicky vyspělých dodavatelů a dává jim k dispozici všechny zdroje a znalosti, které potřebují k výrobě vysoce kvalitních výrobků a zajišťování kvality.

„Otevřený dodavatelský řetězec“ vytvářený organizací Brainport poskytuje společnosti Goudsmit také příležitost zapojit se do vývoje strojů pro výrobce originálních zařízení a další výrobce, a to mnohem dříve a na mnohem delší dobu v procesu vývoje.

 

Zjistěte více o Brainportu

brainport industries member

NAG AERO

V roce 2017 se společnost Goudsmit stala členem NAG, sdružení nizozemských společnosti podnikajících v oboru rozvoje letectví a letišť.

Členům sdružení se dostává podpory prostřednictvím rozvíjení odborných znalostí, hájení zájmů, přístupu na národní i mezinárodní trhy a rozsáhlé sítě.

 

Členové NAG jsou aktivní v údržbě letadel, výrobě letadel, rozvoje letišť a infrastruktury a všech souvisejících služeb. Posláním NAG je nepřetržitá optimalizace mezinárodní konkurenceschopnosti nizozemského leteckého průmyslu.

 

Bližší informace: www.nag.aero [EN]

NAG Aero