Magnetická filtrace

Magnetic filtering

Magnetický separátory filtrují železné a slabě magnetické nečistoty z průtoku výrobku. Tyto znečišťující látky mohou zůstat ve vašem koncovém produktu a způsobit odmítnutí zákazníkem, ale mohou také poškodit vaše výrobní stroje.

Příklady znečištění výrobní linky železem: nýty, hřebíky a šrouby z obalů, uvolněné šrouby a matice, opotřebení pohyblivých částí, rez nebo koroze.

Nabízíme vám širokou škálu magnetických separátorů, které jsou vhodné pro odstraňování velkých uvolněných částí i velmi malých částí opotřebení. A to s ručně až plně automatickými systémy čištění.

  • Projekce, výroba a služby
  • Podle vašich požadavků
  • Vlastní zkušebna
  • 60 let praxe
  • Certifikovaný podle EHEDG
Přečtěte si více Číst méně arrow
Tube magnet, magnetic separator  | Goudsmit Magnetics
Magnetické tyče

Magnetické panely jsou stavebními bloky mnoha magnetických separátorů, které filtruje malé železné kontaminanty z vašich prášků a granulátů. Nejsilněj...

arrow_right
Magnetic grid quick-cleaning iron filter | Goudsmit Magnetics
Magnetické rošty

Pro volně proudící prášky a granuláty. Často se umisťují do místa vlévání/vsypávání a používají se pro účely kontroly. Všechny nerezové oceli třídy 31...

arrow_right
Cleanflow magnetic separator SECE (easy clean) - semi-automatic cleaning | Goudsmit Magnetics
Cleanflow magnety

Pro volně sypané prášky a granuláty ve všech odvětvích. Mnoho typů a možností, např. základní, potravinářské a farmaceutické, stejně jako magnety s ce...

arrow_right
Hygienic EHEDG magnetic liquid filter SFH - manual cleaning | Goudsmit Magnetics
Magnetické filtry pro tlaková potrubí

Pro kapaliny a prášky, které jsou přepravovány pod tlakem. Max. 10 barů / 140 °C.
Často se používají v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. M...

arrow_right
Permanent bullet magnet - magnetic separator SPP - manual cleaning | Goudsmit Magnetics
Trubkové magnety

Pro hrubé suroviny v procesech s volně se sypajícím materiálem. Používají se často pro sypké materiály, krmivo pro zvířata, výrobu plastů, v keramické...

arrow_right
Plate- and block magnets for ferrous contaminants removal | Goudsmit Magnetics
Deskové a blokové magnety

Deskové magnety jsou stavebními kameny mnoha magnetických separačních systémů, které filtrují větší železné částice z hrubých (méně zpracovaných) toků...

arrow_right
Chute magnet - plate magnet including mounting system | Goudsmit Magnetics
Deskové magnety do skluzu

Deskové magnety do skluzu jsou deskové magnety obsahující čisticí mechanismus a montážní konstrukci. Jednoduchý, nákladově efektivní magnetický separ...

arrow_right
External pole magnetic separator + in-/outlet adapters | Goudsmit Magnetics
Magnety s externími póly

Pro hrubé suroviny v procesech s volně se sypajícím materiálem. Velké pevné částice mohou snadno procházet, protože průchod je volný. Používají se čas...

arrow_right
Cascade magnet separator for coarse products - automatic cleaning | Goudsmit Magnetics
Kaskádové magnety

Pro hrubé suroviny v procesech s volně se sypajícím materiálem. Kaskádové uspořádání krytu nutí produkt procházet v blízkosti tří deskových magnetů a ...

arrow_right
Magnetic drum separator - continuous automatic cleaning | Goudsmit Magnetics
Bubnové separátory

U toky produktů, které jsou vysoce znečištěny železnými částicemi. Od typů pro granuláty až po typy pro jemné prášky a jemné železné částice. Naše nej...

arrow_right
Magnetic broom for sweeping iron particles from your floor | Goudsmit Magnetics
Magnetické smetáky

Magnetické smetáky zametají železné a ocelové částice z čistých nebo drsných podlah a písčitých povrchů. Kde železo nelze zamést, není vidět, např. v ...

arrow_right

Použití - zachycení a odstranění kovových nečistot

Magnetické separátory filtrují a odstraňují kovové nečistoty z vašich produktových toků. Zaručují kvalitu produktu a zabraňují poškození strojů.

Kovové nečistoty - také nazývané cizí tělesa - mohou vstupovat do vaší výrobní linky mnoha způsoby. Kusy železa nebo oceli v surovinách, svorky, hřebíky a šrouby z obalů, šrouby a matice, které se uvolnily vibracemi, opotřebením pohyblivých dílů, rzí nebo korozí atd. Tato cizí tělesa mohou znečistit váš hotový produkt a mohou také způsobit závažné poškození vašeho strojního zařízení. Vyřazení výrobních šarží je nákladné, ale může být ještě nákladnější, pokud není znečištění objeveno a odstraněno, následkem čehož může dojít k nezbytnému stažení produktu z oběhu. Následně budete čelit značným nákladům a potýkat se s poškozením pověsti.

Důležitá hlediska při výběru magnetického separátoru

Magnetický separátor nebo detektor kovů?

Magnetický separátor filtruje nebo okamžitě odstraňuje kovové nečistoty z produktového toku. Magnetické separátory mají za následek prakticky nulovou ztrátu produktů a jsou vhodné pro odstraňování pravidelně se vyskytujících a velkých množství kovových nečistot.

Detektor kovů se používá zejména jako prostředek kontroly pro sporadicky se vyskytující kovové nečistoty. Detektor kovů pouze detekuje. Pokud chcete odstranit detekované částice kovu, musíte také zastavit výrobní linku nebo mít vyřazovací mechanismus, který kovové částice vyřadí - následkem je ztráta velkého množství produktu.

Tři dobré důvody k instalaci magnetického separátoru

1. Magnety zlepšují kvalitu/čistotu vašeho produktu

Znečištění potravinových produktů cizími tělesy může vést k reklamacím, velmi nákladnému stažení produktu z oběhu a poškození pověsti. A nejde jen o potraviny: i ta nejmenší cizí tělesa nejsou žádaná ve farmaceutickém průmyslu, chemickém průmyslu nebo sypkých minerálních produktech a snižují kvalitu hotového výrobku.

 

2. Magnety předcházejí poškození vašeho výrobního strojního zařízení

Umístěním magnetického separátoru před vstup vašeho výrobního zařízení - např. drtiče, kulové mlýny, kolíkové mlýny, kalandry a rozmělňovače - zabráníte poškození svého strojního zařízení a zastavení výroby. Magnetický separátor velmi účinně filtruje kovové nečistoty z toku sypkého materiálu; funguje nepřetržitě a poskytuje vysokou úroveň provozní spolehlivosti.

3. Magnety předcházejí výbuchům prachu

Jemný prach v kombinaci s kyslíkem a zdrojem vznícení může mít za následek výbuch prachu. Odfiltrováním kovových částic z procesu předem magnety odstraní důležitý zdroj vznícení: náraz kovu na kov. Tím se předchází vážným zraněním (či horším situacím) a vysokým nákladům za poškození vašich strojů.

Mnoho našich magnetických separátorů je vhodných pro použití v ATEX zóně 20/21. Jako certifikovaný výrobce zařízení ATEX má společnost Goudsmit externě certifikovaný systém zajištění kvality, který zaručuje bezpečnost našich magnetických separátorů před výbuchy

Hlavní skupiny magnetických separátorů

Používáme tři typy magnetických separátorů, každý s vlastními specifickými vlastnostmi a použitím:

 

1. Magnetické separátory s deskovými nebo blokovými magnety (závěsnými magnety)

mají magnetické pole s hlubokým průnikem k zachytávání feromagnetických kovových částic od velikosti 1 mm. Deskové magnety, deskové magnety do skluzu a magnety s externími póly se používají v potrubní přepravě. Tyto systémy jsou permanentně magnetické. Závěsné magnety (velké blokové magnety) s dopravníkovým systémem a bez něj (závěsné magnety) vytahují kusy kovu z toku materiálu na procházejícím pásu; tyto typy lze najít v hlavní skupině Recyklace a třídění.

2. Magnetické separátory s tyčovými magnety

mají extrémně silné magnetické pole ale s menším průnikem. Nejlépe se tedy hodí k filtrování malých železných nečistot a dokonce slabě magnetických nečistot (např. nerezové oceli obráběné za studena) od velikosti 30 µm. Naše magnetické rošty/mřížové magnety, Cleanflow magnety a magnetické filtry využívají tyčové magnety.

3. Magnetické separátory s válcovými

magnety se používají v našich trubkových magnetech, bubnových magnetech, magnetických válcích a eddy current separátorech neželezných kovů. S výjimkou trubkového magnetu tyto magnety nezadržují zachycené kovové částice (k pravidelné likvidaci), ale spíše je likvidují nepřetržitě. Jsou tedy schopné manipulovat s velkým množstvím znečišťujících kovových částic. Velmi odolné typy bubnových magnetů, magnetických válců a eddy current separátorů neželezných kovů lze najít v hlavní skupině Recyklace a třídění.