Magnetická filtrace

Magnetický separátory filtrují železné a slabě magnetické nečistoty z průtoku výrobku. Tyto znečišťující látky mohou zůstat ve vašem koncovém produktu a způsobit odmítnutí zákazníkem, ale mohou také poškodit vaše výrobní stroje.

Příklady znečištění výrobní linky železem: nýty, hřebíky a šrouby z obalů, uvolněné šrouby a matice, opotřebení pohyblivých částí, rez nebo koroze.

Nabízíme vám širokou škálu magnetických separátorů, které jsou vhodné pro odstraňování velkých uvolněných částí i velmi malých částí opotřebení. A to s ručně až plně automatickými systémy čištění.

  • Projekce, výroba a služby
  • Podle vašich požadavků
  • Vlastní zkušebna
  • 60 let praxe
  • Certifikovaný podle EHEDG