Trubkové magnety

Trubkové magnety mají velké magnetické jádro ve tvaru trubky nacházející se uprostřed proudu produktu. Filtrují střední až velké železné kontaminanty z vysokokapacitních nezpracovaných hromadných proudů. Tvar magnetu zajišťuje dobrý průtok při vysoké účinnosti separace. Verze s permanentními magnety se musí čistit ručně, elektromagnetická verze se čistí automaticky.
Trubkové magnety se používají mimo jiné v odvětví krmiv, výroby plastů, keramiky a recyklace.

  • Feritové nebo elektromagnetické jádro
  • Max. velikost částic 50 mm
  • Vysoká kapacita (až 550 m³/h)
  • Možnost ATEX II 1/2 D
  • Manuální čištění (otírání) / Automatické (nesouvislé) čištění