Probíhá filtrování...

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Goudsmit Magnetics Group B.V.

Předmluva

Toto je prohlášení o ochraně osobních údajů soukromé akciové společnosti Goudsmit Magnetics Group B.V. se sídlem a hlavním místem podnikání na Petunialaan 19 in Waalre (5582 HA), Nizozemsko, vlastníka této webové stránky: www.goudsmitmagnets.com

Společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. se domnívá, že ochrana soukromí návštěvníků její webové stránky je velmi důležitá pro vykonávání obchodních aktivit a poskytování služeb. Společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. přikládá velký význam zajištění toho, že s osobními údaji poskytovanými uživatelem webové stránky bude řádně, pečlivě a důvěrně zacházeno, že budou takto zpracovány, spravovány a zabezpečeny. Společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. dodržuje požadavky zákona na ochranu osobních údajů ve všech těchto záležitostech.

Poskytnutím osobních údajů společnosti GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. prostřednictvím webové stránky se má za to, že uživatel vyjádřil souhlas s jejich zpracováním v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů

Jako součást poskytovaných služeb, když si vy jako uživatel vyžádáte informace, objednáte produkty nebo služby, přihlásíte se k odběru aktualit, položíte dotaz, zašlete komentář nebo návrh či jinak zkontaktujete společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V., společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. se stane vlastníkem vašich osobních údajů, včetně: křestního jména a příjmení, adresy, e-mailové adresy a jednoho nebo více telefonních čísel.

Společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. může případně získat určité osobní údaje prostřednictvím souborů cookie, které používáme.

Společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. zpracovává osobní údaje, které obdrží, pro účely, pro které byly získány, konkrétně k přípravě a/nebo realizaci smlouvy, zpracování žádosti o informace o jejích službách a/nebo produktech, zpracování objednávky, zaslání katalogu nebo nabídky, vytvoření osobního účtu nebo zaslání odpovědi na dotaz, komentář nebo návrh. Kromě toho společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. používá osobní údaje ke zdokonalování svých služeb a informování svých zákazníků o jejích činnostech, produktech a službách. Společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. se snaží vyhovět vašim preferencím.

Pokud si již nepřejete dostávat nabídky či informace od společnosti GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V., můžete nás o tom kdykoli informovat zasláním dopisu na adresu Goudsmit Magnetics Group B.V., Postbus 18, 5580 AA Waalre, Nizozemsko nebo odesláním e-mailu na adresu .

Společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. poskytuje osobní údaje, které obdrží, pouze dvěma partnerům, a to pro účely poskytování jejích vlastních služeb; jedná se o partnera, který pomáhá se zasíláním e-mailů zákazníkům, a partnera, který provádí kontrolu bonity (u objednávek nad určitou částku). Tito partneři mají zakázáno používat osobní údaje pro jejich vlastní účely. Vzhledem k osobním údajům, které může společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. získat prostřednictvím Google Universal Analytics, zpracovává tyto údaje společnost Google a může je také využívat pro své vlastní účely, ale společnost Google se zavázala přijmout opatření zajišťující důvěrnost a bezpečnost.

 

Práva uživatele

Pokud si přejete vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů nebo si přejete své údaje zkontrolovat, skrýt, doplnit či opravit, můžete kontaktovat společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. Osobní údaje budou na vaši žádost smazány. Výše uvedená práva na vznesení námitky, provedení kontroly, zatajení, doplnění, opravy a odstranění mohou být uplatněna buďto online (prostřednictvím adresy ), nebo na fyzické adrese společnosti GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. a žádosti v tomto smyslu budou společností GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. bezodkladně zpracovány.

 

Doba uchovávání

Vaše osobní údaje nebudou uchovávány ve formě, která by umožňovala vás identifikovat, a to déle než je nezbytně nutné k dosažení účelů popsaných výše, pokud se na ně nevztahuje zákonem nařízená doba uchovávání.

 

Zabezpečení

Společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. se snaží přijmout náležitá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou nebo jakoukoli formou neoprávněného či nezákonného zpracování. Osobní údaje jsou chráněny firewallem mezi internetovou sítí a webovou stránkou společnosti GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. a firewallem na serveru společnosti.

 

Odpovědnost

Společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. nepřijímá žádnou odpovědnost za škody, přímé či nepřímé, týkající se nakládání, zpracování, správy nebo zabezpečení osobních údajů, včetně jejich změny, nesprávného zpracování, ztráty nebo zveřejnění.

Toto vyloučení odpovědnosti neplatí tehdy, pokud společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. uzavře smlouvu s fyzickou osobou jinak než při výkonu povolání nebo podnikání ('zákazník').

 

Odkazy na jiné webové stránky

Na webové stránce společnosti GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. se můžete setkat s řadou odkazů na jiné webové stránky. Ačkoli byly tyto webové stránky pečlivě vybírány, společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. nezodpovídá za způsob, jakým tyto organizace nakládají s vašimi osobními údaji. Z tohoto důvodu vám výslovně doporučujeme přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek. Společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. nepřijímá žádnou odpovědnost za škody, které jsou důsledkem, i když pouze zčásti, zpracování, správy a/nebo ochrany v souvislosti s takovými jinými webovými stránkami.

 

Změny

Společnost GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. si vyhrazuje právo provádět v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů změny a/nebo úpravy. Jakékoli změny a/nebo úpravy budou společností GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. zveřejněny na její webové stránce. Proto prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V. pravidelně kontrolujte.

 

Dotazy

Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky ohledně zásad ochrany osobních údajů společnosti GOUDSMIT MAGNETICS GROUP B.V., můžete nám je zaslat písemně prostřednictvím adresy nebo poštou na adresu Goudsmit Magnetics Group B.V., Postbus 18, 5580 AA Waalre, Nizozemsko.

Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 19. října 2016.