Probíhá filtrování...

Vyloučení odpovědnosti

© Copyright 2015. Goudsmit Magnetics Group B.V. Všechna práva vyhrazena.

Tato webová stránka je chráněna autorským právem a je určena pro naše vlastní použití a pro naše zákazníky. Je zakázáno kopírovat tuto webovou stránku a jakýkoli její text, obrázky či jiné součásti, které obsahuje, a to jinak než jejich stahováním a zobrazováním na samostatném počítači. Tato webová stránka nesmí být žádným způsobem duplikována a nesmí být přenášena a/nebo zpřístupněna na síti, vyjma případů, kdy k tomu byl udělen předchozí písemný souhlas společnosti Goudsmit Magnetics Group B.V.

Tato stránka je určena k poskytování informací zákazníkům společnosti Goudsmit Magnetics Group B.V.
Společnost Goudsmit Magnetics Group B.V. vytvořila obsah této webové stránky s nejvyšší možnou péčí, ale nemůže poskytnout žádnou záruku týkající se povahy či obsahu poskytovaných informací. Proto společnosti, které jsou součástí společnosti Goudsmit Magnetics Group B.V., nepřebírají žádnou zodpovědnost za obsah těchto informací nebo důsledky jejich použití.

Společnost Goudsmit Magnetics Group B.V. nepřebírá žádnou zodpovědnost za přístup k informacím na této stránce nebo jakékoli stránce, se kterou je spojena nebo propojena.

Všechny obrázky na této stránce jsou majetkem společnosti Goudsmit Magnetics Group B.V., pokud není uvedeno jinak. Tyto obrázky nesmějí být používány bez písemného souhlasu společnosti Goudsmit Magnetics Group B.V.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit ceny a/nebo opravit chyby.