Probíhá filtrování...

Magnetický filtr pro papírovinu

Náš expert na separaci kovů Koen Böggemann nedávno v Nizozemsku zavítal do velké papírny. Firma sháněla řešení na odstranění ocelových drátů z papíroviny. Tyto ocelové dráty se do papíroviny dostávají v důsledku nedokonalého odstranění vázacích drátů, které drží pohromadě balíky celulózy. Celý proces předchází zpracování celulózy na papírovinu.
"Koen: ""Vzhledem ke kombinaci automatizovaného procesu a lidského faktoru při kontrole zde existuje riziko, že se ocelové dráty dostanou až do papíroviny. Takové dráty pak mohou vést ke značným škodám na vybavení pro zpracování celulózy. A výsledkem je výrobní odstávka. Použitím magnetu se tomu všemu ale dá zabránit.""

Magnetický filtr

Koen: ""Pro tyto procesy jsme navrhli magnetické filtry s rozmezím vnitřního průměru od DN100 do DN400. Vnitřek produktového skluzu je celý obklopený velmi silnými magnetickými tyčemi s vysokou hustotou toku, které dokáží zachytit ocelové dráty i při relativně vysokém průtoku. Magnetická vložka je navíc opatřena masivními vodicími a pneumatickými tyčemi, které obsluze usnadňují manipulaci. Nehraje zde roli pouze ergonomický aspekt, ale i možnost realizace pravidelných kontrol.""


Papírenská linka

Koen dodává: ""Je překvapivé, že magnetické filtry nejsou dosud na papírenských linkách standardem. Očividně se jedná o podceňovaný problém, který většinou přichází na přetřes až při výskytu prvních škod. Investice do těchto filtrů je značná, ale vyplatí se už zakrátko, neboť náklady na škody nebo odstávky dalece převyšují pořizovací cenu filtru.""

Pojistka

Stručně řečeno, magnetický filtr odstraňuje z papíru, který je určen ke zpracování na celulózu, vázací dráty, slouží jako ochrana celého zařízení a zabraňuje odstávkám výrobních procesů. Magnetické filtry zavedlo do svých provozů několik velkých nizozemských papíren a nyní je po našich zkušenostech poptávka i od výrobců ze Švédska, Francie a Indonésie. Papírový filtr je považován za skutečnou pojistku!

 

 

"