Probíhá filtrování...

Goudsmit má nyní čtyři svářeče s osvědčením HDN

Hygienické svařování výrobků je důležité, a to zejména v potravinářském průmyslu. Ne každý svářeč má k němu oprávnění, neboť je k tomu nutná zvláštní odborná průprava. Je nám velkým potěšením oznámit, že čtyři z našich svářečů (Bram, Ben, Marlon a Matthew) absolvovali zkoušku HDN. HDN znamená „Hygienic Design Network“

a jedná se o síť spolupracujících partnerských firem v potravinářském průmyslu, od dodavatelů komponentů a systémových integrátorů až po výrobce potravin. Goudsmit je členem této sítě – stejně jako někteří naši dodavatelé a významní zákazníci v potravinářství.

Evropská směrnice o tlakových zařízeních (PED)

Pro splnění této zkoušky museli svářeči absolvovat teoretické a praktické testy a všechny svary musely úspěšně projít rentgenovou zkouškou pro účely evropské směrnice o tlakových zařízeních (PED). Díky svému osvědčení HDN mohou svařovat zdravotní systémy a jsou také nositeli osvědčení pro svařování tlakových zařízení.

Cílem HDN je zabránit problémům s výrobou potravinářských výrobků v závěru výrobního cyklu. V tomto oboru se došlo k závěru, že jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je zapojit každou společnost v rámci dodavatelského řetězce. Díky metodě HDN je zajištěn jednotný výklad norem a požadavků. Metoda dále nabízí i praktický přístup k plnění těchto požadavků. Kvalita je zaručena díky certifikačnímu systému pr konstruktéry, techniky, svářeče i kontrolory. Gratulujeme Bramovi, Benovi, Marlonovi i Matthewovi!

magnet filter for food