Probíhá filtrování...

Speciální provedení Eddy Current separátoru pro veletrh IFAT

Společnost Goudsmit Magnetics se sídlem ve Waalre právě vyrábí eddy current separátor EddyFines® 38HI v černém provedení, a to speciálně pro veletrh IFAT 2018. Tento moderní separátor je vybaven modulem podavače s ochranou proti ulpívání, díky němuž dojde ještě k většímu vylepšení separace neželezných kovů z proudu škváry ve spalovnách. Pro účely tohoto černého provedení byl

magnetický bubnový separátor s vibračním podavačem nahrazen modulem podavače s ochranou proti ulpívání s integrovaným magnetickým separátorem se závěsným válcovým magnetem Gauss 1800 nebo 3000. Díky vlhké konzistenci zejména škváry ze spaloven charakteru cementu vedlo používání magnetického bubnového separátoru k jejímu nerovnoměrnému rozprostřením a ulpívání na žlabu vibračního podavače i uvnitř něj, ale i v plášti magnetického bubnového separátoru. Výsledkem byla zhoršené řízení procesu a horší účinek separace. U tohoto vylepšeného provedení do modulu podavače proudí jednolitá vrstva s následným dokonalým rozprostřením po celé šířce pásu. Poté se produkt obrací a jeho konzistence je více sypká. Díky tomu je pak eddy current separátor schopen i lépe oddělovat neželezné kovy. Tento výsledek představuje významný pokrok, a to jak z pohledu celého procesu, tak z pohledu separace kovů.


Eddy Current Separator

JAK ZAŘÍZENÍ FUNGUJE?

Magnetický separátor se závěsným válcovým magnetem představuje pásový dopravník s integrovaným magnetickým dopravníkovým válcem, jehož magnetickou sílu lze volit s ohledem na daný typ použití. Rozprostírací modul nebo série širokých pásů nebo sít vytváří na pásu eddy current separátoru širokou vrstva s výsledným lepším rozložením objemu i tloušťky vrstvy. Rychlost pásu je regulovatelná a díky tomu lze magnetismus kalibrovat na balistický účinek konkrétního produktu a představuje tudíž i další parametr regulace.  Magnetický dopravník zachycuje částice železa nebo strusku s obsahem železa o velikosti až 0,1 mm a na spodní straně je uvolňuje a částice jsou shromažďovány v trychtýři nebo jsou trychtýřem odnášeny. Stejně to lze udělat i s pomocí separační přepážky. Zbývající (v podstatě nemagnetická) frakce pokračuje až k eddy current separátoru, kterým se řeší separace jemných části neželezných kovů (>0,5 mm) jako je např. hliník, měď, stříbro a zlato. Magnetický separátor se závěsným válcovým magnetem je nabízen v různé síle, např. 1 800, 3 000, 6 000 nebo 9 000 gaussů, dle potřeby daného typu použití. Modely o síle 1 800 a 3 000 gaussů slouží ke zpracování strusek ze spaloven. Silnější provedení (6 000 nebo 9 000 gauss) pak se využívají u jiných frakcí – např. odpad z elektrických a elektronických zařízení a zbytkový odpad z drcení automobilů. 

IBA Incineration Bottom Ash