Probíhá filtrování...

Demagnetizace na plovoucím pontonu v Polsku

Náš odborník na demagnetizaci, Roy van der Heijden, přijal telefonní hovor od muže, který se ho zeptal, zda by mu společnost Goudsmit byla schopná pomoci s odstraněním nežádoucího magnetismu z plovoucího pontonu v Polsku. Ponton je plovoucí plošina nebo prám s plochým dnem, který něco nese; v tomto případě nesl jeřáb, který musel zvedat betonové bloky o hmotnosti 1,3 milionů kilogramů.
Betonové bloky byly vyrobeny na pobřeží a poté bylo potřeba, aby je jeřáb zvedl na ponton. Betonové bloky byly určeny pro dálnici, která se stavěla přes vodu kolem ostrova La Réunion. Jeřáb následně umisťoval betonové bloky na správné místo na mořském dnu. Ohromně náročná práce!

 demagnetizace pojezdové dráhy na místě

Svařování magnetických kolejnic

Magnetismus se nacházel v pojezdové dráze nebo na pojezdových kolejnicích, po kterých se jeřáb pohyboval – v sekcích dlouhých 12 metrů. Čtyři z těchto kolejnic bylo potřeba k sobě svařit pomocí metody zvané SAW, neboli „obloukové svařování pod vodou“. Nebylo to však možné, protože kolejnice obsahovaly zbytkový magnetismus, který vychyloval svařovací oblouk. Uvedený hovor realizoval holandský dodavatel jeřábu, který byl spolu s dodavatelem kolejnic zodpovědný za provedení celé práce. Zajímal se, zda by bylo možné odstranit magnetismus způsobem popsaným na našem webu. Všechno mu to přišlo trochu jako takový podfuk, dokud mu to Ron, náš odborník na demagnetizaci, podrobně neobjasnil. Přesvědčil ho, že to bude fungovat, a dodavatel si tak mohl oddechnout, že našel řešení problému.

 demagnetizace pojezdových kolejnic na místě

Řešení

Roy říká: „Když jsem se svým kabelem a zařízením dorazil za účelem odstranění magnetismu, všichni se kolem mě shromáždili, jako kdybych měl snad předvádět chůzi po vodě. Jeřáb zvedl moje zařízení a zdroj napájení do výšky 35 metrů. Asi by mi práce bez toho trvala trochu déle! Nejprve jsem provedl měření; hustota magnetického toku byla kolem 200 gaussů. To je pro svařování až příliš vysoká hodnota. Poté jsem kolem kolejnic omotal kabel. Byly akorát tak dlouhé. Potom jsem do kabelu přivedl napětí a postupně jsem snižoval cyklus demagnetizace. Netrvalo dlouho a magnetismus klesl na 40 gaussů, což je pro obloukové svařování přijatelná hodnota!“

 
 demagnetizace na místě

 

Máte problém s nežádoucím magnetismem? Zavolejte na číslo 040-2213283 nebo napište e-mail: