Probíhá filtrování...

Certifikace a členství


Certifikát NEN-EN-ISO 9001

Tato mezinárodní norma, podle které je společnost Goudsmit certifikována, stanoví požadavky na systém řízení kvality, kdy organizace:

  1. musí prokázat, že je schopna trvale dodávat produkty v souladu s požadavky zákazníků a v souladu s platnou legislativou a předpisy, a
  2. usiluje o zlepšení spokojenosti zákazníků prostřednictvím efektivního používání systému, včetně zavedení procesů neustálého zlepšování systému a zajištění plnění požadavků zákazníků a platné legislativ y a předpisů.

Certifikace Goudsmit Magnetic Systems NL/FR/EN/DE (pdf)

Certifikace ISO9001:2015(pdf)

certifikát NEN EN ISO 9001

Certifikát IATF 16949

Certifikát automobilové kvality IATF 16949, který vlastní společnost Goudsmit Magnetic Supplies, spolu s pokročilým měřicím zařízením, je vaší zárukou toho, že každý aspekt našich magnetů splňuje požadavky na bezpečnost a kvalitu. Ve spojení s ISO 9001 pak IATF 16949 stanoví požadavky na kvalitu v oblasti návrhu, vývoje, výroby, instalace a servisu automobilových produktů. Přidružení výrobci motorových vozidel mohou si mohou rovněž klást specifické zákaznické požadavky.

Norma IATF 16949 byla vytvořena organizací International Automotive Task Force (IATF) ve spolupráci s International Organization for Standardization (ISO). IATF se skládá z mezinárodní skupiny hlavních výrobců motorových vozidel. Certifikát má platnost tři roky.

Certifikát (pdf)

ISO/TS 16949 certificaat

Certifikát AS9100

Společnost Goudsmit Magnetic Supplies nedávno získala certifikaci AS9100, splňuje tedy kvalifikaci dodavatele pro letecký průmysl. Certifikace obsahuje všechny požadavky normy ISO9001 a spoustu specifických požadavků, které jsou povinné při zajišťování subdodávek pro letecký průmysl. Získání certifikace AS9100 je dalším krokem v rozvoji společnosti Goudsmit’s jako dodavatele magnetů a vysoce kvalitních magnetických systémů. Společnost Goudsmit dodává permanentní magnety a magnetické sestavy pro automobilový a letecký průmysl, které se používají v čidlech, ovladačích a lineárních pohonech. Magnety jsou rovněž nepostradatelné v lékařském a ropném průmyslu a v & odvětví zelených technologií. Společnost je obzvláště silná v oblastech magnetického měření, řízení kvality a vývoje výrobků.

Certifikát AS9100D (pdf)

Certifikát Goudsmit UK (pdf)
AS9100

Certifikát ATEX

Magnety ATEX pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Směrnice ATEX (ATEX: ATmosphères EXplosibles - výbušná prostředí) je harmonizovaná evropská norma určená k předcházení výbuchům plynu a prachu.

Pro výrobce zařízení ATEX je vyžadován externě certifikovaný systém řízení kvality (Oznámení o zajištění kvality výroby dle ATEX). Společnost Goudsmit je jednou z mála společností v magnetickém průmyslu, které jsou držitelem této certifikace.

Zjistit více o ATEX

Certifikát ATEX

Certifikát VDA6.3

Společnost Goudsmit má zaměstnance, kteří získali certifikaci k provádění interních procesních auditů v souladu s normou VDA6.3 vytvořenou německým automobilovým průmyslem.

Certifikát VDA6.3 M. Driesen (pdf)

Zjistit více o VDA6.3

logo VDA

Svářečské osvědčení podle HDN a PED

HDN znamená „Hygienic Design Network“. Jedná se o síť spolupracujících partnerských firem v potravinářském průmyslu, od dodavatelů komponentů a systémových integrátorů až po výrobce potravin. Goudsmit je členem této sítě – stejně jako někteří naši dodavatelé a významní zákazníci v potravinářství.

Cílem HDN je zabránit problémům s výrobou potravinářských výrobků v závěru výrobního cyklu. Dotčené společnosti si uvědomují, že toho lze dosáhnout pouze při zapojení celého dodavatelského řetězce. Díky metodě HDN je zajištěn jednotný výklad norem a požadavků a dále i praktický přístup k plnění těchto požadavků. Kvalita je zaručena díky certifikačnímu systému pr konstruktéry, techniky, svářeče i kontrolory.

Naši zdravotní svářeči jsou od února roku 2017 nositeli osvědčení podle HDN a PED. K jeho získání museli absolvovat teoretické a praktické testy. Všechny svary pak musely úspěšně projít rentgenovou zkouškou pro účely evropské směrnice o tlakových zařízeních (PED). Díky svému osvědčení HDN mohou svařovat zdravotní systémy a jsou také nositeli osvědčení pro svařování tlakových zařízení.

www.hdn4food.com (v holandštině)

HDN logo

Dodržování nařízení REACH a RoHs

Společnost Goudsmit Magnetics dodává do celého světa magnety, magnetické sestavy a magnetické systémy v souladu s nařízeními RoHs a REACH.

REACH (EC) No 1907/2007

Nařízení EU REACH týkající se chemikálií (ES) č. 1907/2007 REACH je evropské nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek za účelem kontroly jejich rizika.

RoHs-3 Directive 2011/65/EU - amended by (EU)2015/863

Směrnice EU pro omezení nebezpečných látek RoHs (ES) č. 2011/65/EU. RoHs (omezení nebezpečných látek) je evropská směrnice mající za cíl omezit používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Dodržování nařízení Reach RoHs

Členství v EHEDG - Hygienické projektování

Společnost Goudsmit Magnetic Systems je prvním dodavatelem magnetů, který vstoupil do sdružení EHEDG. Evropské uskupení pro hygienické strojírenství a projektování je sdružením výrobců zařízení, organizací potravinářského průmyslu, výzkumných institucí a orgánů veřejného zdraví s důležitým cílem propagace hygieny v průběhu zpracování a balení potravinářských výrobků a chemikálií.

Zjistit více o EHEDG

logo člena EHEDG

Členství v Brainport Industries

Společnost Goudsmit Magnetic Supplies BV vstoupila do Brainport Industries dne 4. června 2015: jedinečný technologicky vyspělý ekologický systém tvořený technologicky vyspělými dodavateli v Nizozemsku. Brainport Industries navrhuje, vyvíjí a vyrábí přední, pokročilá, přesná a inteligentní technicky vyspělá zařízení.

Zjistit více o Brainport

brainport industries

Členství v NAG

Společnost Goudsmit se v roce 2017 stala členem NAG – oborového svazu pro rozvoj letectví a letišť v Nizozemsku. Členům svazu se dostává podpory prostřednictvím rozvíjení odborných poznatků, hájení jejich zájmů, přístupu na národní i mezinárodní trh a rozsáhlé spolupráce.

Členové NAG působí v oboru servisu a výroby letecké techniky, rozvoje letišť& a jejich infrastruktury a v rámci souvisejících služeb. Posláním NAG’s je: průběžná optimalizace konkurenceschopnosti nizozemského leteckého průmyslu na mezinárodní úrovni.

Bližší informace: www.nag.aero

nag aero