Probíhá filtrování...

Magnetické kontroly na místě

 

Proč magnetické kontroly?

Zejména v potravinářském průmyslu je požadavkem provádět měření magnetů a/nebo ověření či kontrolu magnetů. Proč?

 1. S cílem zajistit kvalitu hotových výrobků.
 2. Za účelem dodržování mezinárodní normy o bezpečnosti potravin, HACCP.
 3. S cílem udržet krok s neustále se rozvíjejícími metodami pro optimální oddělování/filtrování kovových nečistot.

 

Ztrácí magnet v průběhu času svou sílu?

V zásadě si permanentní magnety udržují svou sílu po celý život, ale existují určité situace, které by mohly způsobit trvalé snížení magnetické síly:

 • Teplo: Citlivost se liší podle kvality magnetu; některé typy neodymových magnetů začínají ztrácet svou sílu při teplotách nad 60 °C. Magnetická síla klesá na nulu, jakmile je dosaženo Curieovy teploty. Maximální teplota, do které je magnetická síla zaručena, je vždy uvedena v našich produktových specifikacích. Ferit je jediný materiál, který slábne i při nízkých teplotách (pod 40 °C).
 • Náraz: Zatížení nárazem může změnit strukturu a směr magnetického spinu.
 • Kontakt s vnějšími magnetickými poli.
 • Koroze: Magnet může korodovat po poškození magnetu nebo magnetického povlaku, nebo je-li přímo vystaven vlhkému vzduchu. Z tohoto důvodu jsou magnety často zabudovány a/nebo chráněny.

Při přetížení se mohou elektromagnety přehřívat, což může případně vyvolat korozi cívek. To způsobí rovněž snížení magnetické síly.

 

Co můžete očekávat?

Každý rok zkontrolujeme vaše magnety ve výrobní lince. Kromě změření a kontroly síly magnetického pole vám také poskytneme doporučení pro zlepšení procesu. Měření dokumentujeme v osvědčení o kontrole, který lze používat pro následné audity.

  magnetické tyče v pokrmu

   

  Jak se měření provádějí?

  Naši technici přesně vědí, jak a kde musí měřit, a provádějí měření na místě pomocí kalibrovaného gaussmetru. Snaží se narušit vaše procesy co nejméně a pečlivě zanalyzují všechny nainstalované magnetické systémy. U magnetů Goudsmit následně porovnáme měření s původními hodnotami. Pokud je magnet od jiného dodavatele, porovnáme změřenou magnetickou sílu se silou podobného magnetického separátoru.

   

  Co ukazuje osvědčení o kontrole?

  Osvědčení o kontrole obsahuje popis a umístění měřeného magnetického separátoru. Hustota toku je zobrazena jako změřená hodnota, původní hodnota a minimální hodnota. Velký význam má minimální hustota toku. Účinnost vašeho systému totiž nezávisí na nejvyšší, ale na nejnižší hodnotě. Údaje porovnáme s hodnotami z předchozích měření.

  Poskytneme vám také zprávu, ve které uvedeme naše případná doporučení k optimalizaci procesu. Tato zpráva obsahuje naše hodnocení aspektů, např.:

  • Je magnet umístěn na správném (tj. nejúčinnějším) místě ve výrobní lince?
  • Splňuje magnet normu (celkovou minimální hustotu toku)?
  • Jaký je fyzický stav magnetického systému?
  • Vykazuje nějaké známky opotřebení?
  • Existuje zde riziko přerušení toku produktu nebo poškození stroje?
  • Je magnet bezpečně přístupný za účelem provedení čištění?
  • Je míra odželeznění (tj. separace železa) optimální?
  • Je magnet dostatečně silný?
  • Je magnet správně a dostatečně často čištěn?

  Odpovědi na tyto praktické dotazy poskytnou informace o aktuální kvalitě produktu a procesu a mohou vám pomoci daný proces zlepšit.

  Máte dotazy nebo byste si chtěli domluvit schůzku? Můžete si vyžádat magnetickou kontrolu prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

  Také nás můžete k projednání dalších možností kontaktovat telefonicky (+420 318 599 550) nebo e-mailem ().

  kontrola magnetu