Probíhá filtrování...

(Fero)magnetismus

V dávných dobách lidé objevili, že krystaly magnetovce se navzájem přitahují nebo odpuzují podle jejich orientace. Tento fyzikální jev se nazývá magnetismus. Slova magnetovec a magnezium jsou obě odvozena od slova Magnesia, což je název oblasti v řeckém regionu Thesálie, kde lze v hojném množství nalézat magnetické kameny.Magnetická separace

Za magnetické vlastnosti magnetovce zodpovídá železo obsažené v kameni. Mnoho železných slitin má magnetické vlastnosti. Kromě železa můžeme najít magnetické vlastnosti u niklu, kobaltu a také gadolinia.

Ačkoli jsou feromagnetické (a ferimagnetické) materiály jsou jedinými druhy s dostatečně silnými magnetickými vlastnostmi, aby mohly být přitahovány k magnetu (proto se nazývají 'magnetické'). Všechny ostatní látky také slabě reagují na magnetické pole prostřednictvím jednoho nebo více dalších druhů magnetismu.

Feromagnetické materiály lze rozdělit na magneticky 'měkké' materiály, např. žíhané železo, které lze zmagnetizovat, ale obvykle si neuchovávají magnetismus natrvalo, a magneticky 'tvrdé' materiály, které zůstávají magnetické. Permanentní magnety jsou vyráběny z 'tvrdých' feromagnetických materiálů, jako je alnico a ferit, které během výroby procházejí speciálním zpracováním v silném magnetickém poli, aby došlo k 'vyrovnání' jejich vnitřní mikrokrystalické struktury, díky čemuž dokáží dobře odolávat demagnetizaci.

Předměty, které silně vykazují toho chování, se nazývají magnety. Existují přírodní a umělé magnety (např. alnico, fernico, ferity). Všechny magnety mají dva póly, které se nazývají severní pól a jižní pól. Severní pól magnetu odpuzuje severní pól jiných magnetů a přitahuje jižní pól jiných magnetů. Dva jižní póly se rovněž odpuzují.

Magnetický gripper

Protože země má také magnetické pole, kde se magnetický jižní pól nachází poblíž geografického severního pólu a magnetický severní pól poblíž geografického jižního pólu, magnetická střelka bude vždy zaujímat severo-jižní orientaci. Názvy pólů magnetu jsou odvozeny od tohoto jevu. V zájmu zjednodušení, i když je to trochu matoucí, jižní pól 'zemského magnetu' se nazývá magnetický severní pól a severní pól 'zemského magnetu' se nazývá magnetický jižní pól.

Magnetické pole - severní a jižní pól

Souvisejícím jevem je elektromagnetismus, což je magnetismus vytvářený elektrickým proudem. V podstatě je veškerý magnetismus způsobován buďto otáčivými nebo rotujícími elektrickými náboji ve vířivých proudech.

elektromagnetismus

Zjistit více

Flussdichte (Magnetische Flussdichte) B

Die Flussdichte ist die Menge der magnetischen Feldlinien, die an einem bestimmten Punkt durch eine Oberfläche verlaufen. Die SI-Einheit ist T (Tesla), das ist Weber pro Quadratmeter (Wb/m2) und die Einheit im CGS-System ist G (Gauss). 1 Tesla entspricht 10.000 Gauss.

Die magnetische Flussdichte wird in Formeln in der Regel mit dem Symbol dargestellt, einem (Pseudo-) Vektorfeld.

An einem Punkt eines magnetischen Felds kann man sich die magnetische Flussdichte als einen Vektor in Feldrichtung vorstellen, dessen Größe der Lorentzkraft in einem senkrecht auf den Feldlinien stehenden Stromkabel pro Meter und pro Ampère entspricht.

Je höher die Flussdichte, desto stärker ist der Magnet an diesem Punkt und desto besser kann er an dieser Stelle Eisenteilchen festhalten.

Goudsmit mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode (FEM-Berechnung) die Flussdichte berechnen. Das sorgt dafür, dass wir für ein neues oder bereits bestehendes Produkt oder eine neue oder vorhandene Anwendung schneller und besser den richtigen Magneten entwickeln können. Hier erfahren Sie mehr über Magnetberechnungen.