Probíhá filtrování...

(Fero)magnetismus

V dávných dobách lidé objevili, že krystaly magnetovce se navzájem přitahují nebo odpuzují podle jejich orientace. Tento fyzikální jev se nazývá magnetismus. Slova magnetovec a magnezium jsou obě odvozena od slova Magnesia, což je název oblasti v řeckém regionu Thesálie, kde lze v hojném množství nalézat magnetické kameny.Magnetická separace

Za magnetické vlastnosti magnetovce zodpovídá železo obsažené v kameni. Mnoho železných slitin má magnetické vlastnosti. Kromě železa můžeme najít magnetické vlastnosti u niklu, kobaltu a také gadolinia.

Ačkoli jsou feromagnetické (a ferimagnetické) materiály jsou jedinými druhy s dostatečně silnými magnetickými vlastnostmi, aby mohly být přitahovány k magnetu (proto se nazývají 'magnetické'). Všechny ostatní látky také slabě reagují na magnetické pole prostřednictvím jednoho nebo více dalších druhů magnetismu.

Feromagnetické materiály lze rozdělit na magneticky 'měkké' materiály, např. žíhané železo, které lze zmagnetizovat, ale obvykle si neuchovávají magnetismus natrvalo, a magneticky 'tvrdé' materiály, které zůstávají magnetické. Permanentní magnety jsou vyráběny z 'tvrdých' feromagnetických materiálů, jako je alnico a ferit, které během výroby procházejí speciálním zpracováním v silném magnetickém poli, aby došlo k 'vyrovnání' jejich vnitřní mikrokrystalické struktury, díky čemuž dokáží dobře odolávat demagnetizaci.

Předměty, které silně vykazují toho chování, se nazývají magnety. Existují přírodní a umělé magnety (např. alnico, fernico, ferity). Všechny magnety mají dva póly, které se nazývají severní pól a jižní pól. Severní pól magnetu odpuzuje severní pól jiných magnetů a přitahuje jižní pól jiných magnetů. Dva jižní póly se rovněž odpuzují.

Magnetický gripper

Protože země má také magnetické pole, kde se magnetický jižní pól nachází poblíž geografického severního pólu a magnetický severní pól poblíž geografického jižního pólu, magnetická střelka bude vždy zaujímat severo-jižní orientaci. Názvy pólů magnetu jsou odvozeny od tohoto jevu. V zájmu zjednodušení, i když je to trochu matoucí, jižní pól 'zemského magnetu' se nazývá magnetický severní pól a severní pól 'zemského magnetu' se nazývá magnetický jižní pól.

Magnetické pole - severní a jižní pól

Souvisejícím jevem je elektromagnetismus, což je magnetismus vytvářený elektrickým proudem. V podstatě je veškerý magnetismus způsobován buďto otáčivými nebo rotujícími elektrickými náboji ve vířivých proudech.

elektromagnetismus

Zjistit více

Температура Кюри

Данная величина была названа в честь Пьера Кюри (1859-1906).

Магнетизм - температура Кюри

Температура Кюри - температура, при которой ферромагнитные материалы теряют постоянное магнитное поле. При этом магнетизм полностью исчезает.

Выше этой температуры материал ведет себя как парамагнетик. По мере повышения температуры молекулярное возбуждение постепенно нарушает упорядочение спинов. По мере достижения температуры Кюри упорядочение нарушается вследствие того что тепловая энергия превышает энергию магнитного взаимодействия.

Трудно точно измерить температуру Кюри. Во-первых, постоянное магнитное поле вокруг материала исчезает лишь частично. Во-вторых, температура Кюри сильно варьируется даже в зависимости от мизерного количеств загрязняющих веществ в материале.

Например, если магнит из материала AlNiCo нагревается выше соответствующей температуры Кюри (850 °C), он теряет свои ферромагнитные свойства. При этом он становится парамагнетиком. После охлаждения магнита постоянное магнитное поле не восстанавливается. Однако на небольших участках материала появятся новые магнитные поля, так называемые области Вейса (Weiss, 1865-1904), однако эти поля ориентированы в случайных направлениях, поэтому их векторная сумма не приводит к образованию внешнего магнитного поля. Тем не менее, магнит можно заново намагнитить.

Ферромагнитные элементы и сплавы с указанием температуры Кюри:

Материал Температура Кюри
Fe 770 °C
Co 1115 °C
Ni 354 °C
Gd 19 °C
AlNiCo 850 °C
Феррит 450 °C
Самарий-кобальт 750-825 °C
Nd-Fe-B 310-340 °C