Probíhá filtrování...

(Fero)magnetismus

V dávných dobách lidé objevili, že krystaly magnetovce se navzájem přitahují nebo odpuzují podle jejich orientace. Tento fyzikální jev se nazývá magnetismus. Slova magnetovec a magnezium jsou obě odvozena od slova Magnesia, což je název oblasti v řeckém regionu Thesálie, kde lze v hojném množství nalézat magnetické kameny.Magnetická separace

Za magnetické vlastnosti magnetovce zodpovídá železo obsažené v kameni. Mnoho železných slitin má magnetické vlastnosti. Kromě železa můžeme najít magnetické vlastnosti u niklu, kobaltu a také gadolinia.

Ačkoli jsou feromagnetické (a ferimagnetické) materiály jsou jedinými druhy s dostatečně silnými magnetickými vlastnostmi, aby mohly být přitahovány k magnetu (proto se nazývají 'magnetické'). Všechny ostatní látky také slabě reagují na magnetické pole prostřednictvím jednoho nebo více dalších druhů magnetismu.

Feromagnetické materiály lze rozdělit na magneticky 'měkké' materiály, např. žíhané železo, které lze zmagnetizovat, ale obvykle si neuchovávají magnetismus natrvalo, a magneticky 'tvrdé' materiály, které zůstávají magnetické. Permanentní magnety jsou vyráběny z 'tvrdých' feromagnetických materiálů, jako je alnico a ferit, které během výroby procházejí speciálním zpracováním v silném magnetickém poli, aby došlo k 'vyrovnání' jejich vnitřní mikrokrystalické struktury, díky čemuž dokáží dobře odolávat demagnetizaci.

Předměty, které silně vykazují toho chování, se nazývají magnety. Existují přírodní a umělé magnety (např. alnico, fernico, ferity). Všechny magnety mají dva póly, které se nazývají severní pól a jižní pól. Severní pól magnetu odpuzuje severní pól jiných magnetů a přitahuje jižní pól jiných magnetů. Dva jižní póly se rovněž odpuzují.

Magnetický gripper

Protože země má také magnetické pole, kde se magnetický jižní pól nachází poblíž geografického severního pólu a magnetický severní pól poblíž geografického jižního pólu, magnetická střelka bude vždy zaujímat severo-jižní orientaci. Názvy pólů magnetu jsou odvozeny od tohoto jevu. V zájmu zjednodušení, i když je to trochu matoucí, jižní pól 'zemského magnetu' se nazývá magnetický severní pól a severní pól 'zemského magnetu' se nazývá magnetický jižní pól.

Magnetické pole - severní a jižní pól

Souvisejícím jevem je elektromagnetismus, což je magnetismus vytvářený elektrickým proudem. V podstatě je veškerý magnetismus způsobován buďto otáčivými nebo rotujícími elektrickými náboji ve vířivých proudech.

elektromagnetismus

Zjistit více

Парамагнетизм

Парамагнитные вещества имеют относительную проницаемость немного выше 1 и поэтому считаются 'слабыми ферромагнитами'.

Неферромагнитные материалы можно разделить на "диамагнитные" и "парамагнитные" материалы. Парамагнетизм - это форма магнетизма, при которой некоторые материалы притягиваются внешним магнитным полем. В притягиваемых материалах генерируются внутренние магнитные поля в направлении приложенного магнитного поля. Диамагнитные материалы, напротив, отталкиваются магнитными полями, и в них магнитные поля индуцируются в направлении, противоположном направлению приложенного магнитного поля.

Парамагнитные материалы включают большинство химических элементов и некоторые соединения. Они имеют относительную магнитную проницаемость, большую или равную 1 (т. е., положительную "магнитную восприимчивость"), и поэтому они притягиваются магнитными полями. Магнитный момент, который индуцируется приложенным полем, изменяется линейно с напряженностью поля и является довольно слабым.