Probíhá filtrování...

Brainport Industries

Společnost Goudsmit Magnetic vstoupila do Brainport Industries v roce 2015. Organizace Brainport sdružuje dodavatele za účelem sdílení znalostí a zkušeností, aby tak mohli těžit z celého technologicky vyspělého dodavatelského řetězce. Tím se posiluje pozice technologicky vyspělých dodavatelů a ti mají k dispozici všechny zdroje a znalosti, které potřebují k vytváření vysoce kvalitních produktů a zajišťování kvality.

Společnost Goudsmit splňuje všechny požadavky a výběrová kritéria pro členství v organizaci Brainport. Společnost je dodavatelem permanentních magnetů mimo jiné pro automobilový průmysl, elektroniku a zdravotnictví. Otevřený dodavatelský řetězec vytvářený organizací Brainport poskytuje společnosti Goudsmit příležitost zapojit se do vývoje strojů pro výrobce originálních zařízení a jiné výrobce, a to mnohem dříve a na mnohem delší dobu v procesu vývoje. Výsledkem kombinace zdrojů, znalostí a rozvoje s ostatními partnery jsou inovativní produkty v oblastech technologicky vyspělých systémů a materiálů, potravin, automobilů, „'lifetec'“ a konstrukcí a toto spojení nabízí dodavatelům, jako je společnost Goudsmit, další výhody, např. přístup na zahraniční trhy.

Organizace Brainport také odpovídá na nutnost rozvoje znalostí v oblastech řízení a optimalizace řetězce. Způsobilost účastnických společností je pravidelně kontrolována.

www.brainportindustries.com

brainport industries