Probíhá filtrování...

Hygienicke provedení - EHEDG

Co je EHEDG?

Společnost Goudsmit Magnetic Systems je členem Evropského uskupení pro hygienické strojírenství a projektování (EHEDG). EHEDG je sdružením výrobců zařízení, organizací potravinářského průmyslu, výzkumných institucí a orgánů veřejného zdraví a bylo založeno v roce 1989 s důležitým cílem propagace hygieny v průběhu zpracování a balení potravinářských výrobků a chemikálií.

Dodržování kritérií, norem a směrnic, které sdružení zavedlo, vede ke zlepšování hygienického strojírenství. Zkušební metody, které byly vyvinuty, stanoví, zda je zařízení skutečně správně navrženo.
V zájmu zlepšování hygienického strojírenství zavedlo sdružení EHEDG řadu kritérií a vytvořilo normy a směrnice, které musí být dodržovány. Sdružení EHEDG aktivně podporuje evropskou legislativu, která vyžaduje, aby manipulace, příprava, zpracování a balení potravin byly prováděny hygienicky za pomoci hygienických strojů a v hygienických prostorách.

Společnost Goudsmit zakládá své návrhy pro potravinářské produkty a chemikálie na těchto normách EHEDG a je úplně prvním dodavatelem magnetů, který do EHEDG vstoupil.

Osvědčení EHEDG

Hlavní oblasti zájmu EHEDG jsou:

  • prevence růstu znečištění (škodlivých mikroorganismů)
  • možnost čištění a dezinfekce
  • použití materiálů
  • povrchová úprava a geometrie
  • testování návrhů z hlediska čištění, sterilizace a mikrobiologické nepropustnosti.

Osvědčení EHEDG mohou získat pouze společnosti, které splňují stanovené normy.

 

Směrnice a normy pro hygienické projektování

Na začátek musí všechny stroje splňovat požadavky směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Následně existují další normy, které musí být splněny z hlediska hygienického projektování, z nichž následující dvě jsou nejdůležitější:

  1. NEN-EN-ISO 14159: Hygienické požadavky na konstrukci strojních zařízení
  2. NEN-EN 1672-2 Strojní zařízení na zpracování potravin - Základní koncepce - Část 2: Hygienické požadavky

 

Procesní požadavky

Kromě norem pro výrobu/zpracování produktů existují také specifické normy související s výrobou, určené pro výrobce potravinářských produktů, např.:

  1. ISO 22000 (Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci)
  2. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů)
  3. GMP (Správná výrobní praxe)

 

Magnetické filtry / separátory mohou hrát důležitou úlohu v prevenci znečištění (škodlivé mikroorganismy).