Probíhá filtrování...

Mokré tryskání

Mokré tryskání je nová povrchová úprava, která zlepšuje povrchy z nerezové oceli při práci s prášky. Proces je velmi vhodný pro zařízení používaná v potravinářství, kde jsou požadavky na povrchovou úpravu stále přísnější.

Mokré tryskání zahrnuje úpravu povrchu natlakovanou směsí vody a přípravku na otryskávání. Tím se výrazně zlepšují vlastnosti přilnavosti, což má za následek:

  • výrazné snížení růstu bakterií a mikrobiologického znečištění ve vašich výrobních procesech;
  • optimální odolnost proti korozi;
  • výrazné zlepšení schopností čištění.

Díky mokrému tryskání se magnetický separátor skvěle hodí do potravinářství a separátor tak splňuje všechny normy platné pro tento průmysl, např. EN1672-2, EN ISO14159, 2006/42/ES, (ES)1935/2004 a EHEDG.

Nedávný průzkum společnosti TNO (nizozemská organizace pro aplikovaný vědecký výzkum) ukázal, že určujícím faktorem pro množství zanechaných bílkovin není hodnota drsnosti povrchu (Ra), ale spíše index zadržování nečistot (SRI). SRI značí celkové vlastnosti povrchu. Čím nižší je tato hodnota, tím nižší je přilnavost a tím méně produktu na povrchu ulpívá.

Podle TNO je skutečnost taková, že určité bakterie lépe přilnou na extrémně hladké povrchy (hodnota Ra ≤ 0,2 µm)! Proto jsou „'příliš hladké'“ povrchy procesem hygienického mokrého tryskání mírně zdrsněny, aby získaly ideální vlastnosti. Konečná hodnota Ra je přibližně 0,3 až 0,6 µm. Tato „'ekologická'“ úprava navíc nevyžaduje používání žádných ekologicky škodlivých chemikálií.

Mokré tryskání je mnohem mírnější proces než suché tryskání a přesto je stejně účinné.
Během suchého tryskání, například skleněnými kuličkami, náraz přípravku k otryskávání ve skutečnosti povrch narušuje a otevírá. Povrch je následně čistý, ale protože výsledný povrch má otevřenou strukturu, je náchylný na poškrábání, korozi a ulpívání nečistot. U mokrého tryskání dochází k velkému rozdílu: používá se jemnější přípravek k otryskávání a náraz je rovnoměrně rozložen tlumicím účinkem vody, což má za následek mnohem rovnoměrnější povrch.

Tryskání suchým korundem

Suchý korund

Tryskání skleněnými kuličkami

Skleněná kulička

Mokré tryskání

Mokré tryskání

 

Srovnatelné procesy jsou Purefinish (vyvinutý společností Rössler), hygienická povrchová úprava (vyvinutá společností Stainless Solutions Group) a Viwateq.

Skříň pro hygienické mokré tryskání, zakoupená společností Goudsmit, byla vyrobena firmou Rössler a vyvinuta ve spolupráci se společností TNO. Mokré tryskání používáme pouze pro vlastní výrobu (není určena jako služba třetí straně).