Probíhá filtrování...

Směrnice ATEX


Magnety pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu

Směrnice ATEX (ATEX: ATmosphères EXplosibles - výbušná prostředí) je harmonizovaná evropská norma určená k předcházení výbuchům plynu a prachu. Směrnice ATEX 2014/34/ES (ATEX 95) je pro výrobce zařízení. Směrnice ATEX 1999/92/ES (ATEX 137) je pro uživatele a je určena k ochraně pracovníků, kteří se potenciálně nacházejí v ohrožení při práci ve výbušných prostředích.
Směrnice ATEX rozlišují mezi plynnými a prašnými prostředími. Společnost Goudsmit vyrábí zařízení pro použití v prašných nebezpečných prostředích.

Oblasti s nebezpečím výbuchu jsou dále děleny na několik kategorií zón v závislosti na frekvenci potenciálně výbušných podmínek. Zařízení rozdělujeme podle vhodnosti pro použití v zónách ATEX na tři kategorie: 1, 2 a 3. Ty odpovídají úrovním ochrany: velmi vysoká, vysoká a normální.

 

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Úroveň ochrany zařízení

Plyn (G)

Prach (D)

 

 

Zóna

Kategorie

Zóna

Kategorie

Často až nepřetržitě

Velmi vysoká; bezpečná za výjimečných podmínek

0

1G

20

1D

Občas

Vysoká; bezpečná pro dostatečně předpokládané poruchy

1

2G (1G)

21

2D (1D)

Nepravděpodobné, nepříliš často, s krátkým trváním

Normální; bezpečná pro normální provoz

2

3G (1G, 2G)

22

3D (1D, 2D)


Magnety a detektory kovů lze používat tak, aby pomáhaly předcházet vzniku mechanického jiskření a následným výbuchům prachu. Přečtěte si článek "Prevence výbuchů prachu v potravinářství", kapitola 4. Zpracování pevných látek / Frézování a broušení (článek od HSE - Health and Safety Executive of British Government).

 

Preventivní opatření proti výbuchům prachu

Existuje několik opatření, která musí být přijata za účelem snížení možnosti výbuchů prachu:
  • prevence mechanického jiskření a statické elektřiny
  • snímání teploty a sledování otáček u strojů
  • dosahování nízkých koncentrací prachu
  • prevence oblaků prachu a vrstev prachu
  • inertnost díky práškovým přísadám
  • inertnost díky plynným přísadám
  • použití instalace automatických protipožárních sprinklerů
  • prevence doutnání a spontánního vznícení.

Mechanickému jiskření lze zabránit použitím sít, magnetů a detektoru kovu na surovinách. Pomáhají sledovat materiály a odstraňovat nežádoucí částice.

 

Magnetické systémy Goudsmit jsou certifikovány podle ATEX

Magnetické systémy se často umisťují do prostor, kde může docházet k výbuchům prachu. To znamená, že samotný magnetický systém nemůže být samozřejmě zdrojem vznícení.

Pro výrobce zařízení ATEX je vyžadován externě certifikovaný systém řízení kvality (Oznámení o zajištění kvality výroby dle ATEX). Společnost Goudsmit je jednou z mála společností v magnetickém průmyslu, které jsou držitelem této certifikace.
Certifikát Atex
Certifikát IECEx
Pro zařízení ATEX v kategoriích 1 nebo 2 jsou také vyžadovány certifikáty o shodě produktů (ATEX certifikáty). Společnost Goudsmit Magnetics je držitelem těchto certifikátů pro různé systémy a může tedy poskytovat magnetické systémy, které lze používat v zóně 20/21.

 

Externí odkazy