Probíhá filtrování...

VDA6.3

Norma VDA6.3, která byla vyvinuta spolu s řadou dalších norem VDA6 německým automobilovým průmyslem, je určena pro dodavatele německého výrobního průmyslu. Norma byla v roce 2010 přezkoumána a harmonizována se změnami dle norem ISO/TS16949:2009. Součástí toho bylo také začlenění specifických zákaznických požadavků pro automobilový průmysl. Od roku 2015 mají zaměstnanci společnosti Goudsmit znalosti a dovednosti k provádění auditů v souladu s normou VDA6.3.

VDA6.3 sahá nad rámec přístupu interních auditů zaměřených na proces a nabízí další nástroje. Můžeme například současně uplatnit náš standardní přístup k interním auditům ve všech odděleních a divizích, abychom mohli vzájemně porovnat výsledky. Revidovaná metodologie nás také nutí definovat potenciální rizika během přípravy na projekt a více se na tato rizika zaměřit v průběhu auditu. Tím je zajištěno, že zprávy, které vytváříme, přesně stanoví silné a slabé stránky kontrolovaného procesu, a že můžeme připravit plány na zlepšení na základě těchto zpráv.

logo VDA
VDA6.3 automobilový průmysl