Filter werden angewendet...

Elektromagnetismus

Elektromagnet je typem magnetu, ve kterém je magnetické pole vytvářeno elektrickým proudem.

Často se používají namísto permanentních magnetů, když je nutné hluboké a silné magnetické pole. Další hlavní výhodou elektromagnetu oproti permanentnímu magnetu je, že magnetické pole lze vypnout nebo rychle změnit regulací množství elektrického proudu ve vinutí.

Obecně se elektromagnety skládají z jádra z magnetického nebo feromagnetického materiálu, jako je měkké železo, kolem kterého je navinuta cívka. Dokud cívkou proudí elektrický proud, jádro zůstává magnetické.

hrncové magnety elektromagnetické
Velký elektromagnet

 

Zásady práce

Magnetické pole je vytvářeno kolem vodivého drátu, kterým proudí elektrický proud. Vytvářená hustota magnetického toku B je vyjádřena v jednotkách tesla (T), gauss (G = Vs/m2) nebo weber (Wb/m2):

Elektromagnetismus

φ = L * I

B = Δφ/ΔS , s ΔS v [m2].

kde:

φ je magnetický tok vyjádřený v jednotce weber (Wb)
L je samoindukce v jednotce henry (H)
I je proud v ampérech (A)

Silné magnetické pole je získáno vysokým proudem nebo velkou samoindukcí. Vysoké proudy nejsou vždy proveditelné nebo žádoucí (nebezpečí, tvoření tepla), a proto se obvykle používá vysoká samoindukce získaná navinutím drátu do tvaru cívky, což se označuje jako 'solenoid'. Pole vytvářená v každém vinutí působí společně, což má za následek silné magnetické pole.

Lesen Sie mehr

Anisotrop

Wenn magnetisches Material in ein Magnetfeld gezwungen wird, hat das magnetische Material eine Vorzugsrichtung und ist anisotrop. Anisotropes magnetisches Material kann nur in der Vorzugsrichtung magnetisiert werden.

 

Magnetmaterialien

Ferritmagnete
 
 

Ferritmagnete Weiter lesen

Neodym (Neoflux®) Magnete

Neodym Neoflux Magnete Weiter lesen

Samarium-Kobalt Magnete
 

Samarium-Kobalt Magnete Weiter lesen

Aluminium-Nickel-Kobalt Magnete

Aluminium Nickel Kobalt Magneten Weiter lesen

Kunststoff-gebundene Magnete

Kunststoffgebunde Magnete Weiter lesen