Filter werden angewendet...

Magnetické chování materiálů

Když je materiál vystaven magnetickému poli, může reagovat různými způsoby.
Rozlišujeme mezi:

  • Diamagnetismem
  • Feromagnetismem
  • Anti-feromagnetismem
  • Ferimagnetismem
  • Paramagnetismem
    • Pauli paramagnetismem
    • Super paramagnetismem
  • Spin glass magnetismus

Když v hovorové řeči řekneme, že materiál je magnetický, obvykle máme na mysli, že vykazuje feromagnetické (nebo někdy ferimagnetické) chování. Síly, které se objevují v diamagnetickém a paramagnetickém chování, jsou mnohem slabší a materiály vykazující takové chování spontánně nevytvářejí své vlastní magnetické pole. Mohou být víceméně považovány za nemagnetické. Diamagnetické materiály mají tendenci odpuzovat čáry toku od svého jádra, zatímco feromagnetické, ferimagnetické a paramagnetické materiály je víceméně soustřeďují.

Praktický příklad diamagnetismu: voda je slabě diamagnetická, asi čtyřicetkrát méně než např. diamagnetický pyrolytický uhlík, ale je to dostatečné k tomu, aby se lehké předměty obsahující velké množství vody vznášely, pokud jsou v silném magnetickém poli.

Levitace žáby diamagnetismem

Tato žába se např. vznášela pomocí elektromagnetu s hodnotou 16 tesla v laboratoři High Magnetic Field Laboratory na Radboud University Nijmegen v Nizozemsku.

Lesen Sie mehr

Anisotrop

Wenn magnetisches Material in ein Magnetfeld gezwungen wird, hat das magnetische Material eine Vorzugsrichtung und ist anisotrop. Anisotropes magnetisches Material kann nur in der Vorzugsrichtung magnetisiert werden.

 

Magnetmaterialien

Ferritmagnete
 
 

Ferritmagnete Weiter lesen

Neodym (Neoflux®) Magnete

Neodym Neoflux Magnete Weiter lesen

Samarium-Kobalt Magnete
 

Samarium-Kobalt Magnete Weiter lesen

Aluminium-Nickel-Kobalt Magnete

Aluminium Nickel Kobalt Magneten Weiter lesen

Kunststoff-gebundene Magnete

Kunststoffgebunde Magnete Weiter lesen