Filter werden angewendet...

Magnetyczne zachowanie materiałów

Materiał wystawiony na działanie pola magnetycznego może reagować na nie w różnoraki sposób.
Rozróżnia się:

  • Diamagnetyzm
  • Ferromagnetyzm
  • Antyferromagnetyzm
  • Ferrimagnetyzm
  • Paramagnetyzm
    • Paramagnetyzm Pauliego
    • Superparamagnetyzm
  • Magnetyzm szkła spinowego

W potocznym języku, mówiąc o materiale, że jest magnetyczny zwykle oznacza to, iż zachowuje się on w sposób charakterystyczny dla ferromagnetyków (lub czasem ferrimagnetyków). Siły obecne w diamagnetykach i paramagnetykach są dużo słabsze, a materiały zachowujące się w ten sposób nie wytwarzają w sposób spontaniczny własnego pola magnetycznego. W mniejszym lub większym stopniu mogą być uważane za materiały niemagnetyczne. Materiały diamagnetyczne mają tendencję do odpychania linii strumienia z własnego rdzenia, podczas gdy materiały ferromagnetyczne, ferrimagnetyczne i paramagnetyczne z reguły je koncentrują.

Praktyczny przykład diamagnetyzmu: woda wykazuje słabą podatność diamagnetyczną, czyli np. mniej więcej czterdzieści razy mniejszą niż węgiel pirolityczny, ale jest to wystarczająco dużo, aby lekkie obiekty zawierające w sobie dużo wody unosiły się w silnym polu magnetycznym.

Lewitacja żaby spowodowana diamagnetyzmem

Żaba unosiła się na przykład w polu wytworzonym przez elektromagnes o mocy 16 tesli w Laboratorium Dużych Pól Magnetycznych na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen (Holandia).

Lesen Sie mehr

Anisotrop

Wenn magnetisches Material in ein Magnetfeld gezwungen wird, hat das magnetische Material eine Vorzugsrichtung und ist anisotrop. Anisotropes magnetisches Material kann nur in der Vorzugsrichtung magnetisiert werden.

 

Magnetmaterialien

Ferritmagnete
 
 

Ferritmagnete Weiter lesen

Neodym (Neoflux®) Magnete

Neodym Neoflux Magnete Weiter lesen

Samarium-Kobalt Magnete
 

Samarium-Kobalt Magnete Weiter lesen

Aluminium-Nickel-Kobalt Magnete

Aluminium Nickel Kobalt Magneten Weiter lesen

Kunststoff-gebundene Magnete

Kunststoffgebunde Magnete Weiter lesen