The filters are being applied...

Elektromagnetismus

Elektromagnet je typem magnetu, ve kterém je magnetické pole vytvářeno elektrickým proudem.

Často se používají namísto permanentních magnetů, když je nutné hluboké a silné magnetické pole. Další hlavní výhodou elektromagnetu oproti permanentnímu magnetu je, že magnetické pole lze vypnout nebo rychle změnit regulací množství elektrického proudu ve vinutí.

Obecně se elektromagnety skládají z jádra z magnetického nebo feromagnetického materiálu, jako je měkké železo, kolem kterého je navinuta cívka. Dokud cívkou proudí elektrický proud, jádro zůstává magnetické.

hrncové magnety elektromagnetické
Velký elektromagnet

 

Zásady práce

Magnetické pole je vytvářeno kolem vodivého drátu, kterým proudí elektrický proud. Vytvářená hustota magnetického toku B je vyjádřena v jednotkách tesla (T), gauss (G = Vs/m2) nebo weber (Wb/m2):

Elektromagnetismus

φ = L * I

B = Δφ/ΔS , s ΔS v [m2].

kde:

φ je magnetický tok vyjádřený v jednotce weber (Wb)
L je samoindukce v jednotce henry (H)
I je proud v ampérech (A)

Silné magnetické pole je získáno vysokým proudem nebo velkou samoindukcí. Vysoké proudy nejsou vždy proveditelné nebo žádoucí (nebezpečí, tvoření tepla), a proto se obvykle používá vysoká samoindukce získaná navinutím drátu do tvaru cívky, což se označuje jako 'solenoid'. Pole vytvářená v každém vinutí působí společně, což má za následek silné magnetické pole.

Read more

Anisotropic

When magnetic material is pressed in a magnetic field, this material is called preferentially-oriented and anisotropic. Anisotropic material can only be magnetized in the preferential orientation.

Magnet materials

Ferrite
magnets
 

Ferrite magnets Read more

Neodymium (Neoflux®) magnets

Neodymium Neoflux Magneten Read more

Samarium-cobalt magnets
 

Samarium Kobalt magneten Read more

Aluminum-nickel-cobalt magnets

Aluminum-nickel-cobalt magnets Read more

Plastic bonded magnets
 

Plastic bonded magnets Read more