The filters are being applied...

Permanentní magnetismus

Permanentní magnet je feromagnetický materiál, která má permanentní magnetické vlastnosti, dokonce i když není umístěn v magnetickém poli.

Permanentní magnety

Jeden konec magnetu se nazývá severní pól, druhý jižní pól. Severní a jižní póly se přitahují a tato přitažlivost je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi dvěma póly. Stejné póly (severní-severní a jižní-jižní) se odpuzují.

 

Magnetické póly a čáry polí

Čáry toku jsou imaginární čáry, které značí směr magnetického pole v určitém bodě. U magnetů mohou být viditelné umístěním listu papíru na magnet a rozsypáním železných pilin na papír. Železné piliny se shromáždí kolem čar toku, takže bude možné je vidět.


magneviewer

Za určitých okolností mohou permanentní magnety své magnetické vlastnosti ztratit. To může být způsobeno vysokou teplotou (viz Curieova teplota), fyzickým otřesem (nárazem) nebo expozicí externím magnetickým polím. Magnety dodávané společností Goudsmit jsou natolik vysoce kvalitní, že ztráta magnetických vlastností může být považována za zanedbatelnou za předpokladu, že jsou používány v rámci stanovených provozních parametrů, což se týká aspektů, jako je rozsah teploty a blízkost k externím magnetickým polím.

Permanentní magnety bývaly vyráběny z oceli, ale nyní máme k dispozici všechny druhy slitin, které se pro tento účel lépe hodí.

Společnost Goudsmit dodává magnety a magnetické systémy na základě následujících čtyř hlavních kategorií magnetických materiálů:

Read more

Anisotropic

When magnetic material is pressed in a magnetic field, this material is called preferentially-oriented and anisotropic. Anisotropic material can only be magnetized in the preferential orientation.

Magnet materials

Ferrite
magnets
 

Ferrite magnets Read more

Neodymium (Neoflux®) magnets

Neodymium Neoflux Magneten Read more

Samarium-cobalt magnets
 

Samarium Kobalt magneten Read more

Aluminum-nickel-cobalt magnets

Aluminum-nickel-cobalt magnets Read more

Plastic bonded magnets
 

Plastic bonded magnets Read more