Les filtres sont appliqués…

Permanentní magnetismus

Permanentní magnet je feromagnetický materiál, která má permanentní magnetické vlastnosti, dokonce i když není umístěn v magnetickém poli.

Permanentní magnety

Jeden konec magnetu se nazývá severní pól, druhý jižní pól. Severní a jižní póly se přitahují a tato přitažlivost je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi dvěma póly. Stejné póly (severní-severní a jižní-jižní) se odpuzují.

 

Magnetické póly a čáry polí

Čáry toku jsou imaginární čáry, které značí směr magnetického pole v určitém bodě. U magnetů mohou být viditelné umístěním listu papíru na magnet a rozsypáním železných pilin na papír. Železné piliny se shromáždí kolem čar toku, takže bude možné je vidět.


magneviewer

Za určitých okolností mohou permanentní magnety své magnetické vlastnosti ztratit. To může být způsobeno vysokou teplotou (viz Curieova teplota), fyzickým otřesem (nárazem) nebo expozicí externím magnetickým polím. Magnety dodávané společností Goudsmit jsou natolik vysoce kvalitní, že ztráta magnetických vlastností může být považována za zanedbatelnou za předpokladu, že jsou používány v rámci stanovených provozních parametrů, což se týká aspektů, jako je rozsah teploty a blízkost k externím magnetickým polím.

Permanentní magnety bývaly vyráběny z oceli, ale nyní máme k dispozici všechny druhy slitin, které se pro tento účel lépe hodí.

Společnost Goudsmit dodává magnety a magnetické systémy na základě následujících čtyř hlavních kategorií magnetických materiálů:

Lire la suite

Terminologie

Anisotrope

Lorsqu'un matériau magnétique est comprimé dans un champ magnétique, on dit qu'il a une préférence d'orientation, qu'il est anisotrope. La magnétisation d'un matériau magnétique anisotrope ne peut avoir lieu que dans l'orientation de préférence.

Matériaux magnétiques

Aimants
Ferrite
 

Aimants Ferrite En savoir plus

Aimants Néodyme (Neoflux®)

Aimants Néodyme (Neoflux®) En savoir plus

Aimants Samarium-Cobalt

Aimants Samarium-Cobalt En savoir plus

Aimants Aluminum-Nickel-Cobalt

Aimants Aluminum-Nickel-Cobalt En savoir plus

Aimants à liant plastique
 

Aimants à liant plastique En savoir plus