Les filtres sont appliqués…

Remanence neboli 'zbytkový' magnetismus

Zbytkový magnetismus je často způsobován (buďto záměrně nebo nezáměrně) magnetickými poli z bezprostřední blízkosti, např. upínacími stoly, magnetickými dopravníky nebo indukčním topením. Mezi další příčiny patří obloukové svařování, obráběcí procesy, tváření za studena a dokonce mechanické vibrace.

Malá demagnetizační jednotka     Magnetismus u frézovacích nástavců

 

Následky zbytkového magnetismu mohou být žádoucí, problematické nebo dokonce velmi nákladné. Matice, která se přichytí na konec šroubováku, je praktické použití. Ale dva produkty, které se přichytí k sobě ve formě naruší výrobu, což má za následek finanční ztráty. Další možné následky nežádoucího magnetismu: hrubý povrch po zinkování; svary, které pronikají pouze na jednu stranu; rychlé opotřebení ložisek; nebo kovové úlomky, které se přichytávají k dílům.

Těmto následkům lze předejít demagnetizací materiálu.

Lire la suite

Terminologie

Anisotrope

Lorsqu'un matériau magnétique est comprimé dans un champ magnétique, on dit qu'il a une préférence d'orientation, qu'il est anisotrope. La magnétisation d'un matériau magnétique anisotrope ne peut avoir lieu que dans l'orientation de préférence.

Matériaux magnétiques

Aimants
Ferrite
 

Aimants Ferrite En savoir plus

Aimants Néodyme (Neoflux®)

Aimants Néodyme (Neoflux®) En savoir plus

Aimants Samarium-Cobalt

Aimants Samarium-Cobalt En savoir plus

Aimants Aluminum-Nickel-Cobalt

Aimants Aluminum-Nickel-Cobalt En savoir plus

Aimants à liant plastique
 

Aimants à liant plastique En savoir plus