Les filtres sont appliqués…

Bezpečnost

Varování před magnetickým polem

NEBEZPEČÍ! MAGNETICKÉ POLE!

S neodym-železo-boritými (Nd-Fe-B) magnety prodávanými společností Goudsmit pod značkou Neoflux®, byste měli vždy zacházet opatrně. Neodymové magnety menší než desetník jsou natolik silné, že dokáží zvednout více než 10 kilogramů! Tyto magnety jsou nebezpečné, protože mohou skřípnout pokožku nebo prsty, když jsou náhle přitaženy k železu nebo oceli. Neodymové magnety jsou vyrobeny se speciálním práškem a nátěry a jsou tedy křehké a snadno se rozbijí, zvláště při teplotách nad 150 °C, nebo když se prudce spojí. Když se rozbijí, dojde k tomu tak náhle a prudce, že odlétávající kusy mohou způsobit zranění očí a jiných částí těla.

 

Neodymové magnety by měly být uchovávány co nejdále od elektrických spotřebičů, magnetických karet, CRT monitorů, kardiostimulátorů, hodinek a podobných předmětů, protože tyto předměty mohou být trvale poškozeny silným magnetickým polem.

Některé zákazy a symboly nebezpečí, které můžete vidět nebo je sami umístit do sousedství silných magnetických polí:

 

Varování před magnetickým polem (alternativa)
Varování před magnetickým polem (alternativa)
Zákaz pro osoby s kardiostimulátorem

 

Zákaz pro osoby s kovovými implantáty
Nepřenášejte magnetická nebo elektronická média
Nepřenášejte kovové díly pro hodinky

Lire la suite

Terminologie

Anisotrope

Lorsqu'un matériau magnétique est comprimé dans un champ magnétique, on dit qu'il a une préférence d'orientation, qu'il est anisotrope. La magnétisation d'un matériau magnétique anisotrope ne peut avoir lieu que dans l'orientation de préférence.

Matériaux magnétiques

Aimants
Ferrite
 

Aimants Ferrite En savoir plus

Aimants Néodyme (Neoflux®)

Aimants Néodyme (Neoflux®) En savoir plus

Aimants Samarium-Cobalt

Aimants Samarium-Cobalt En savoir plus

Aimants Aluminum-Nickel-Cobalt

Aimants Aluminum-Nickel-Cobalt En savoir plus

Aimants à liant plastique
 

Aimants à liant plastique En savoir plus