Les filtres sont appliqués…

Elektromagnetyzm

Elektromagnes to typ magnesu, w którym pole magnetyczne jest wytwarzane przez prąd elektryczny.

Są one często stosowane zamiast magnesów trwałych, kiedy potrzebne jest głębokie i silne pole magnetyczne. Inną główną przewagą elektromagnesu nad magnesem trwałym jest fakt, iż pole magnetyczne może zostać wyłączone lub szybko zmienione poprzez sterowanie wartością prądu elektrycznego w uzwojeniu.

Z zasady elektromagnesy składają się z rdzenia wykonanego z materiału magnetycznego lub ferromagnetycznego, takiego jak żelazo elektromagnetyczne, na którym nawinięta jest cewka. Tak długo, jak prąd elektryczny płynie przez cewkę, rdzeń jest namagnesowany.

Separatory garnkowe, elektromagnetyczne
Duży elektromagnes

 

Zasada działania

Pole magnetyczne jest generowane wokół drutu z materiału przewodnikowego, przez który płynie prąd magnetyczny. Wygenerowana wartość indukcji magnetycznej B jest wyrażona w teslach (T), gausach (G = Vs/m2) lub weberach (Wb/m2):

Elektromagnetyzm

φ = L * I

B = Δφ/ΔS , gdzie ΔS jest w [m2].

gdzie:

φ to linie pola magnetycznego wyrażone w weberach (Wb)
L to indukcja własna w henrach (H)
I to natężenie prądu w amperach (A)

Silne pole magnetyczne jest uzyskiwane poprzez zastosowanie prądu o wysokim natężeniu lub dużej indukcji własnej. Prąd o wysokim natężeniu nie jest zawsze możliwy do zastosowania ani pożądany (zagrożenie, generowanie wysokiej temperatury), dlatego też zwykle wykorzystywana jest wysoka indukcja własna, uzyskiwana poprzez nawijanie drutu na cewkę, określaną mianem solenoidu. Pola generowane w każdym zwoju nakładają się na siebie, czego rezultatem jest silne pole magnetyczne.

Lire la suite

Terminologie

Anisotrope

Lorsqu'un matériau magnétique est comprimé dans un champ magnétique, on dit qu'il a une préférence d'orientation, qu'il est anisotrope. La magnétisation d'un matériau magnétique anisotrope ne peut avoir lieu que dans l'orientation de préférence.

Matériaux magnétiques

Aimants
Ferrite
 

Aimants Ferrite En savoir plus

Aimants Néodyme (Neoflux®)

Aimants Néodyme (Neoflux®) En savoir plus

Aimants Samarium-Cobalt

Aimants Samarium-Cobalt En savoir plus

Aimants Aluminum-Nickel-Cobalt

Aimants Aluminum-Nickel-Cobalt En savoir plus

Aimants à liant plastique
 

Aimants à liant plastique En savoir plus