Les filtres sont appliqués…

Magnetyczne zachowanie materiałów

Materiał wystawiony na działanie pola magnetycznego może reagować na nie w różnoraki sposób.
Rozróżnia się:

  • Diamagnetyzm
  • Ferromagnetyzm
  • Antyferromagnetyzm
  • Ferrimagnetyzm
  • Paramagnetyzm
    • Paramagnetyzm Pauliego
    • Superparamagnetyzm
  • Magnetyzm szkła spinowego

W potocznym języku, mówiąc o materiale, że jest magnetyczny zwykle oznacza to, iż zachowuje się on w sposób charakterystyczny dla ferromagnetyków (lub czasem ferrimagnetyków). Siły obecne w diamagnetykach i paramagnetykach są dużo słabsze, a materiały zachowujące się w ten sposób nie wytwarzają w sposób spontaniczny własnego pola magnetycznego. W mniejszym lub większym stopniu mogą być uważane za materiały niemagnetyczne. Materiały diamagnetyczne mają tendencję do odpychania linii strumienia z własnego rdzenia, podczas gdy materiały ferromagnetyczne, ferrimagnetyczne i paramagnetyczne z reguły je koncentrują.

Praktyczny przykład diamagnetyzmu: woda wykazuje słabą podatność diamagnetyczną, czyli np. mniej więcej czterdzieści razy mniejszą niż węgiel pirolityczny, ale jest to wystarczająco dużo, aby lekkie obiekty zawierające w sobie dużo wody unosiły się w silnym polu magnetycznym.

Lewitacja żaby spowodowana diamagnetyzmem

Żaba unosiła się na przykład w polu wytworzonym przez elektromagnes o mocy 16 tesli w Laboratorium Dużych Pól Magnetycznych na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen (Holandia).

Lire la suite

Terminologie

Anisotrope

Lorsqu'un matériau magnétique est comprimé dans un champ magnétique, on dit qu'il a une préférence d'orientation, qu'il est anisotrope. La magnétisation d'un matériau magnétique anisotrope ne peut avoir lieu que dans l'orientation de préférence.

Matériaux magnétiques

Aimants
Ferrite
 

Aimants Ferrite En savoir plus

Aimants Néodyme (Neoflux®)

Aimants Néodyme (Neoflux®) En savoir plus

Aimants Samarium-Cobalt

Aimants Samarium-Cobalt En savoir plus

Aimants Aluminum-Nickel-Cobalt

Aimants Aluminum-Nickel-Cobalt En savoir plus

Aimants à liant plastique
 

Aimants à liant plastique En savoir plus