De filters worden toegepast...
De filters worden toegepast...

Bovenbandmagneten

Toepassing

Een bovenbandmagneet is geschikt voor het verwijderen of scheiden van hoge volumes ijzer of staal en hangt boven een vlakke- of trogvormige transportband. Dit type magneet is zelf reinigend en scheidt continue (ferromagnetische) Fe delen uit materiaalstromen. De ontijzeringsefficiëntie van bovenbandmagneten varieert van 70 tot 90%; dit is afhankelijk van magneetuitvoering, productstroom en plaatsing.

Automatisch zelfreinigende bovenband magneetscheiders zijn toepasbaar voor zowel het terugwinnen (recyclen) van ferro-delen als het verwijderen/zuiveren van ongewenste ijzerdelen (ijzervervuiling).

Deze magneten zijn voornamelijk inzetbaar voor grovere fracties met delen groter dan 10mm. Dankzij de robuuste en betrouwbare techniek vinden deze magneten hun toepassing in zeer veel industrieën. Het enige wat nodig is voor het in bedrijfstellen van een permanente bovenbandmagneet zijn: vier ophangpunten, voldoende ruimte en stroom voor de aandrijving van de transportband.

Electro magnetic overband cross mounted

Werking

Transportbandsnelheid

Om Ferro- of IJzer- delen uit een materiaalstroom te kunnen verwijderen, dienen deze ongeveer tussen de 0,3 en 0,5 seconden in een magnetisch veld te verblijven, waar zij gemagnetiseerd worden. Voor het realiseren van een maximale scheiding is het belangrijk de grootte van het magneetblok (hoofd-pool) en de bandsnelheid op elkaar af te stemmen.

Dat betekent dat met een smalle bovenbandmagneet de transportband eronder minder capaciteit (m/s) kan draaien dan met een bredere magneet op dezelfde ophanghoogte. De volgende formule kan inzicht geven in maximale transportbandsnelheden:

Maximale transportbandsnelheid (b) = magneetblokbreedte (a) / 0,3 seconden

Als we dit omrekenen naar twee Goudsmit bovenbanden krijg zie je bijvoorbeeld:

Type: ROP-F1-C

Magneetblok breedte (a): 0,470 m

Magneet bovenband type 1

Resulteert in max. transportbandsnelheid van het materiaal (b): 1,6 m/s

Type: ROP-F3-C

Magneetblok breedte (a): 0,615 m

 Magneet bovenband type 3

Resulteert in max. transportbandsnelheid van het materiaal (b): 2,0 m/s

 

Let wel, bovenstaande formule is een vuistregel en biedt geen garantie voor een perfecte scheiding. Een langere verblijftijd in het magneetveld werkt altijd positiever voor de scheidingsgraad! Wanneer er lange of grootte ferro delen in de productstroom zitten of als de transportbandsnelheid niet lager kan dan 3 m/s, dan raden we een in-line magneet type aan.

Magneet type

Bovenbandmagneten zijn grofweg in drie hoofdtypes in te delen. Er zijn verschillende materialen en uitvoeringen die als juist magneetsysteem kunnen dienen. Elk type heeft zijn eigen voor- en nadelen en daarmee zijn specifieke toepassing. In de tabel staan de hoofdtypes met bijbehorende kenmerken gedefinieerd:

*) afhankelijk van gekozen uitvoering, prijsgunstige types hebben een lagere maximale opstellingshoogte.

Plaatsing

De afstand tussen een magneet en de transportband dient zo klein mogelijk te zijn; de magnetische kracht neemt in relatie tot de afstand namelijk exponentieel af. Tegelijkertijd is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de minimale afstand groot genoeg is, zodat de rubber meenemers alle aangetrokken ferro-delen veilig uit de materiaalstroom kunnen verwijderen.

Er zijn twee methodes voor gebruik/plaatsing van bovenbandmagneten. Goudsmit heeft voor beide opstellingsmogelijkheden een ander type magneetconfiguratie, speciaal geoptimaliseerd voor een specifieke plaatsing; dwars of in lijn

Bovenband dwars en in lijn gemonteerd

In lijn

Als u de mogelijkheid hebt om uw bovenband in lijn van de transportband te plaatsen, dan heeft dit altijd de voorkeur. Het grote voordeel van deze opstellingsmethode is namelijk dat het getransporteerde materiaal aan het einde van de band (koprol) ‘open breekt’ en dus een aantal milliseconden vrij ligt. Hierdoor kan de magneet het ferro metaal makkelijk uit de productstroom trekken.

 

Dwars

In de praktijk komt de dwars plaatsing het meeste voor omdat dit in een bestaande lijn achteraf makkelijker te plaatsen is. Bijkomend voordeel is een Ferro afvoer naar de zijkant, dit is logistiek gezien vaak makkelijker te verwerken.

Niet magnetische zone

Let op: bij plaatsing van de magneet dient de constructie zoals frame werk, loop- en keer- rollen onder de magneet van niet magnetisch materiaal te zijn. Stalen delen worden namelijk gemagnetiseerd en zullen de scheiding van de bovenbandmagneet negatief beïnvloeden. Als vuistregel hanteert Goudsmit het volgende: houdt 1/3 van de breedte van de magneet, hieronder weergegeven als (a), rondom vrij van magnetiseerbaar materiaal. Voor het gebied onder de magneet geldt een niet magnetische zone van twee keer de hoogte van het magneetblok (b). Belangrijk is om alle materialen in dit gebied uit te voeren in bijvoorbeeld; RVS of kunststof.

Kijk richting

In-lijn montage

Dwars montage

Vooraanzicht

Bovenband in lijn gemonteerd

Bovenband dwars gemonteerd

Zijaanzicht

Bovenband in lijn gemonteerd

Bovenband dwars gemonteerd

 

 

Specificatie

Ferriet

Neodymium

Electro

Max. Opstellingshoogte [mm]*

230 - 450

300 - 350

360 - 600

Magneetveld

Permanent

Permanent

Schakelbaar

Aantal magneetpolen bij hoofdpool

3

2

3

Ferro- en ijzer- scheiding

Ja

Ja

Ja

Zwak magnetisch- en RVS- scheiding

Nee

Ja

Nee

Compacte bouwvorm

Nee

Ja

Nee

Lichtgewicht

Nee

Ja

Nee

Prijs

$

$$

$$$

 

 

 

 

Scheiden deeltjes
Max. opstellingshoogte

Producten

Ferriet bovenbandmagneten

Geschikt voor kleine tot grote laagdiktes en hebben geen besturingskast nodig. Zeer betrouwbaar en beschikbaar in veel bandbreedtes. Opstelling dwars of inline boven uw transportband.

Meer informatie

Neodymium bovenbandmagneten

Geschikt voor fijne fracties in kleine laagdiktes, scheiden ook zwakmagnetische delen. Geen besturingskast nodig. Opstelling dwars of inline boven transportband. Ook voor mobiele toepassing.

Meer informatie

Elektro bovenbandmagneten

Elektro bovenbandmagneten hebben een diep magneetveld en zijn daarom geschikt voor zeer grote laagdiktes. Een besturingskast is noodzakelijk. Opstelling dwars of inline met transportband.

Meer informatie