Probíhá filtrování...

Stručný popis

Hranice ideálně prochází přesně mezi severním a jižním pólem a kolmo k severo-jižní ose. Pomocí 3D fluxmetru měříme skutečnou úhlovou odchylku.

Zjistit více

Vlastnosti

  • Měří polarizaci směru X, Y a Z
  • Vypočítává úhlovou odchylku
Potřebuji poradit
Souřadnicový měřicí stroj

Podrobný popis výrobku

3D fluxmetr využívá Helmholtzovu cívku k měření polarizace magnetu ve třech rozměrech. Software shromažďuje všechna data a vypočítává magnetický moment ve směrech os X, Y a Z (směr polarizace). Následně stanoví odchylku od předem stanovených specifikací. Všechna měření lze zdokumentovat ve zprávě.

Po poradě se zákazníkem je zajištěno, že dodáme magnety, které spadají do předem sjednané maximální úhlové odchylky. Například snímač nesmí reagovat příliš brzy a určitě ne příliš pozdě. Proto je přesnost odchylky mezi severním a jižním pólem také důležitá.