Kwaliteitsaudits vereisen magneetinspecties

magneetinspectie voor kwaliteits audits

Ze reizen afzonderlijk van elkaar de wereld over en voeren honderden magneetinspecties per jaar uit. De verste hoek is tot nu toe Mauritius waar ze beurtelings éénmaal per jaar naar toe reizen voor magneetinspecties bij lokale suikerfabrieken die aan Europese normen moeten voldoen. De voedingsmiddelenindustrie is de belangrijkste klant, maar ook de chemische en mineralenindustrie hebben betrouwbare rapporten nodig waarin de conditie van magneten in de proceslijn is vastgelegd. Dit zijn eisen die gesteld worden wanneer bedrijven kwaliteitsaudits willen behalen. De conditie van een magneet is immers belangrijk voor de kwaliteit van het eindproduct.

Kwaliteitscontroleurs
Aan het woord zijn onze kwaliteitscontroleurs Ger Kuijken en Roy van der Heijden. Ze vertellen hoe een magneetinspectie in zijn werk gaat. Ger: ‘’We ontvangen een directe aanvraag van de klant, maar benaderen hen ook zelf wanneer het jaar bijna om is. De kwaliteitsmanager ontvangt ons en wijst waar de magneet -of magneten- in de proceslijn gemonteerd is. Meestal moet de productie ongeveer een kwartiertje worden stilgelegd, zodat we de magneet uit het proces kunnen halen om een optimale meting te doen. Uiteraard houden we ons hierbij strikt aan de hygiëne- en veiligheidsnormen die in het bedrijf gelden. We zijn soms onherkenbaar!“
 

Fluxdichtheid
Roy vult aan: ‘’We meten de Fluxdichtheid (ook wel gausswaarde genoemd) met een gekalibreerde fluxdichtheidsmeter, maar kijken ook of de magneet goed in de productielijn is ingebouwd en hoe de staat van onderhoud is. We meten alle magnetische componenten die in het systeem aanwezig zijn en zoeken hierbij naar de hoogste waarde. Vervolgens kijken we of alle platen of magneetstaven binnen 10% van de hoogst gemeten waarde liggen. Deze waarde komt op het certificaat te staan. Hieraan kunnen we bij een jaarlijkse inspectie zien of de magnetische waarde van het systeem gelijk is gebleven. Klanten kunnen zelf aangeven op welke waarden zij de nadruk willen leggen; dit kan van laagste naar hoogste waarde zijn, alleen de hoogste of alleen de laagste magneetwaarde, maar ook de vervangwaarde van de magneet. Het kan ook zijn dat hij alleen een advies- of afkeurwaarde op het certificaat vermeld wil hebben. Wij houden rekening met zijn wensen”

HACCP
Ger: “Klanten bepalen zelf hun kwaliteitsniveau; willen zij met minimaal 10.000 gauss ontijzeren of is 5000 gauss voldoende? Dit laatste is bijvoorbeeld bij het afvangen van grotere staaldelen (> 2mm) voldoende. Wat daarbij meetelt: zit het systeem op een Critical Control Point (HACCP, een vereiste norm voor de voedingsmiddelenindustrie waar het bedrijf zich aan geconformeerd heeft) of dient de magneet als machinebescherming? De markt vraagt vaak naar de hoogste fluxdichtheid. Deze wordt gevonden bij het direct meten op de pool. Het is belangrijk steeds op dezelfde manier te meten, zodat je kunt vergelijken met eerdere metingen. Wanneer er meer dan 10% verschil zit met de originele waarde, leggen we uit welke verbeteringen mogelijk zijn. In de nabije toekomst kunnen onze engineers zelfs met cijfers voorspellen wat de effectiviteit van een magneet is wanneer de fluxdichtheid daalt.


Externe omstandigheden
Roy: “De magneetwaarde kan verminderen door externe omstandigheden, zoals vocht, blootstelling aan te hoge temperaturen of harde klappen of schokken. Een regelmatig uitgevoerde, deskundige inspectie geeft duidelijk inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van een magneet. Bovendien biedt het inspectierapport garanties voor de positieve beoordeling van kwaliteitsaudits die onze klanten krijgen van hun leveranciers.”

Magneetveld
Roy maakt nog een belangrijke opmerking: ‘Iedereen weet: de fluxdichtheid van een magneet kun je meten, maar het magnetisch vangveld in het productkanaal is ook heel belangrijk! Er moet zich namelijk een compleet magneetveld in een product kanaal bevinden en niet alleen staven die te ver van elkaar af zijn gemonteerd. Dan kun je wel 10.000 gauss op de staven meten, maar zijn de openingen tussen de staven zo groot dat er geen magneetveld aanwezig is waardoor hier ijzerdeeltjes doorheen glippen. We zien weleens dat klanten zelf de staven of roosters te ver uit elkaar monteren, zodat het product beter stroomt. Maar daar hebben wij binnen Goudsmit hele andere oplossingen voor, bijvoorbeeld roterende magneten.”

 

Een inspectiecertificaat bevat de volgende gegevens:

  • Certificaatnummer & datum
  • Klantgegevens
  • Naam contactpersoon
  • Naam Goudsmit Inspecteur
  • Magneetgegevens, zoals klantcodering, aantal, afmeting en vangveld-dieptemeting
  • Meetgegevens, zoals de gebruikte gaussmeter, producttemperatuur, gemeten waarde en normale waarde (+/- 10%)

    Meer informatie kunt u opvragen via het contactformulier