EHEDG - Hygiënisch ontwerpen

Goudsmit Magnetic Systems is lid van de European Hygienic Engineering & Design Group - EHEDG.

EHEDG is een consortium van fabrikanten van apparatuur, voedselindustrie, onderzoeksinstituten en de volksgezondheid-autoriteiten en werd in 1989 opgericht met het belangrijkste doel om de hygiëne te bevorderen tijdens de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen en chemicaliën.

 

Verbetering 

Het naleven van door hen vastgestelde criteria, normen en richtlijnen zorgen voor verbetering van hygiënische engineering. Door hen ontwikkelde testmethoden bepalen of een apparaat daadwerkelijk goed ontworpen is.

 

EHEDG heeft voor het verbeteren van hygiënische engineering een aantal criteria vastgesteld en normen en richtlijnen bepaald waaraan voldaan moet worden. EHEDG ondersteunt actief de Europese wetgeving, die vereist dat hanteren, bereiden, verwerking en verpakking van voedsel hygiënisch gebeurt met behulp van hygiënische machines en in hygiënische ruimten.

 

Goudsmit baseert haar ontwerpen voor voedingsmiddelen en chemie op deze EHEDG normen en is zelfs de eerste magneetleverancier die lid is van EHEDG.

 

Kernpunten van EHEDG:

 • voorkomen van groei van besmettingen (schadelijke micro-organismen)
 • reinigbaarheid en desinfectie
 • materialengebruik
 • oppervlakteafwerking en geometrie
 • testen van de ontwerpen op reiniging, steriliseerbaarheid en microbiële dichtheid

Alleen bedrijven die aan de gestelde normen voldoen, komen in aanmerking voor het EHEDG certificaat.

 

Richtlijnen en normen voor hygiënische ontwerpen

Uiteraard is er de machinerichtlijn 2006/42/EG waar machines aan moeten voldoen.

Verder moeten hygiënische ontwerpen voldoen aan deze twee belangrijkste normen:

 1. NEN-EN-ISO 14159: Hygiëne eisen voor het ontwerpen van machines
 2. NEN-EN 1672-2 Machines voor voedselbereiding - Algemene Basisregels - Deel 2: Hygiëne-eisen

 

Eisen aan processen

Naast de normen voor productie- / procesapparatuur zijn er voor de producenten van voedingsmiddelen normen voor de productie, zoals:

 1. ISO 22000 (Voedselveiligheid managementsystemen - eisen aan een organisatie in de voedselketen)
 2. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
 3. GMP (Good Manufacturing Practice)

 

Magnetische filters / scheiders kunnen een belangrijk onderdeel zijn bij het voorkomen van besmettingen (schadelijke micro-organismen).

EHEDG logo | Goudsmit Magnetics