De filters worden toegepast...

Eddy current non-ferro scheiders geschikt voor kleine fracties

Goudsmit heeft onlangs een Eddy Current scheider ontwikkeld die geschikt is voor superfijne fracties. Waar voorheen deeltjes vanaf circa 3 mm prima gescheiden konden worden, is dit met de nieuwe technologie

Nieuwe 36HI-pool magneetrol

Goudsmit heeft onlangs een Eddy Current scheider ontwikkeld die geschikt is voor superfijne fracties. Waar voorheen deeltjes vanaf circa 3 mm prima gescheiden konden worden, is dit met de nieuwe technologie mogelijk vanaf circa 0,5 mm. De recente ontwikkeling ECS wordt uitgevoerd met een 36HI polige magneetrotor. Deze 36 staat voor 36 poolparen en de HI staat voor High Intensity, hetgeen betekent dat het veld op een zeer speciale manier is versterkt. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld dunne koperdraden (vanaf ca. 0,5 mm) te scheiden. Gevolg is dat reststromen die nog waardevolle metalen bezitten maar te duur waren voor metaalscheiding weer interessant worden voor potentiële verwerkers.

Scheidingsmes

Eddy Current scheiders separeren hoofdzakelijk non-ferro metalen zoals aluminium en gele metalen (koper, messing, etc.) Om een superfijne fractie goed te kunnen scheiden uit afval- c.q. bulkstromen, is het tevens noodzakelijk een perfecte vóór-ontijzering te realiseren. Doordat er geen ijzerdelen meer in de stroom aanwezig zijn, kan het scheidingsmes zo scherp en strak mogelijk worden afgesteld voor een optimaal resultaat.

Trommelmagneet

Om deze ijzerdelen tot in hun kleinste afmeting te kunnen scheiden, kan bijvoorbeeld een trommelmagneet van 9000 Gauss worden geïntegreerd tussen de trilgoot en de Eddy-Current transportband.

Optimale procesparameters

Voor een optimale scheiding is het tevens van belang een zo hoog mogelijke kracht op de band te genereren, evenals een groot aantal poolwisselingen. Deze twee parameters bepalen grotendeels het succes van de scheiding, naast alle standaard procesoptimalisaties als bandsnelheid, capaciteit en afstelling van het scheidingsmes.