De filters worden toegepast...

Magnetyczne zachowanie materiałów

Materiał wystawiony na działanie pola magnetycznego może reagować na nie w różnoraki sposób.
Rozróżnia się:

  • Diamagnetyzm
  • Ferromagnetyzm
  • Antyferromagnetyzm
  • Ferrimagnetyzm
  • Paramagnetyzm
    • Paramagnetyzm Pauliego
    • Superparamagnetyzm
  • Magnetyzm szkła spinowego

W potocznym języku, mówiąc o materiale, że jest magnetyczny zwykle oznacza to, iż zachowuje się on w sposób charakterystyczny dla ferromagnetyków (lub czasem ferrimagnetyków). Siły obecne w diamagnetykach i paramagnetykach są dużo słabsze, a materiały zachowujące się w ten sposób nie wytwarzają w sposób spontaniczny własnego pola magnetycznego. W mniejszym lub większym stopniu mogą być uważane za materiały niemagnetyczne. Materiały diamagnetyczne mają tendencję do odpychania linii strumienia z własnego rdzenia, podczas gdy materiały ferromagnetyczne, ferrimagnetyczne i paramagnetyczne z reguły je koncentrują.

Praktyczny przykład diamagnetyzmu: woda wykazuje słabą podatność diamagnetyczną, czyli np. mniej więcej czterdzieści razy mniejszą niż węgiel pirolityczny, ale jest to wystarczająco dużo, aby lekkie obiekty zawierające w sobie dużo wody unosiły się w silnym polu magnetycznym.

Lewitacja żaby spowodowana diamagnetyzmem

Żaba unosiła się na przykład w polu wytworzonym przez elektromagnes o mocy 16 tesli w Laboratorium Dużych Pól Magnetycznych na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen (Holandia).

Lees meer

Anisotroop

Wanneer magneetmateriaal in een magneetveld geperst wordt, noemt men het magneetmateriaal voorkeursgericht en anisotroop. Het magnetiseren van anisotroop magneetmateriaal kan alleen in de voorkeursrichting plaatsvinden.

Magneetmaterialen

Ferriet
magneten
 

Ferriet magneten Lees meer

Neodymium (Neoflux®) magneten

Neodymium Neoflux Magneten Lees meer

Samarium-kobalt magneten

Samarium Kobalt magneten Lees meer

Aluminium-nikkel-kobalt magneten

Aluminium Nikkel Kobalt Magneten Lees meer

Kunststof gebonden magneten

Kunststofgebonden magneten Lees meer