De filters worden toegepast...

Magnetyzm trwały

Magnes trwały to materiał ferromagnetyczny odznaczający się trwałymi właściwościami magnetycznymi, nawet kiedy nie znajduje się w polu magnetycznym.

Magnesy trwałe

Jeden koniec magnesu jest określany mianem bieguna północnego, a drugi — bieguna południowego. Bieguny północny i południowy przyciągają się, a to przyciąganie jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między dwoma biegunami. Takie same bieguny (północny-północny i południowy-południowy) odpychają się.

 

Bieguny magnesu i linie pola

Linie pola to obrazowe linie ilustrujące kierunek pola magnetycznego w określonym punkcie. W przypadku magnesów można je zaobserwować umieszczając kartkę papieru na magnesie i rozsypując na niej opiłki metalu. Opiłki metalu zgromadzą się wzdłuż linii pola, pozwalając je zobaczyć.


Magne-viewer

W pewnych okolicznościach magnes trwały może utracić swoje właściwości magnetyczne. Przyczyną tego może być wysoka temperatura (patrz temperatura Curie), wstrząs mechaniczny (uderzenie) lub wystawienie na działanie zewnętrznych pól magnetycznych. Magnesy dostarczane przez firmę Goudsmit mają tak wysoką jakość, że utrata właściwości magnetycznych może zostać uznana za zjawisko nieistotne, pod warunkiem, iż są one użytkowane w ramach określonych parametrów roboczych, które odnoszą się do zakresu temperatury i bliskości zewnętrznych pól magnetycznych.

Magnesy permanentne były kiedyś wytwarzane z żelaza; obecnie do dyspozycji jest wiele innych, lepiej nadających się do tego celu różnorodnych stopów.

Firma Goudsmit dostarcza magnesy i systemy magnetyczne w oparciu o cztery główne kategorie materiałów magnetycznych:

Lees meer

Anisotroop

Wanneer magneetmateriaal in een magneetveld geperst wordt, noemt men het magneetmateriaal voorkeursgericht en anisotroop. Het magnetiseren van anisotroop magneetmateriaal kan alleen in de voorkeursrichting plaatsvinden.

Magneetmaterialen

Ferriet
magneten
 

Ferriet magneten Lees meer

Neodymium (Neoflux®) magneten

Neodymium Neoflux Magneten Lees meer

Samarium-kobalt magneten

Samarium Kobalt magneten Lees meer

Aluminium-nikkel-kobalt magneten

Aluminium Nikkel Kobalt Magneten Lees meer

Kunststof gebonden magneten

Kunststofgebonden magneten Lees meer